SLU-nyhet

Björnforskning viktig för förvaltning - och rymdresor

Publicerad: 21 augusti 2020
Man bland snöiga fjäll. Foto.

I dag startar licensjakten på björn. Vi passade på att ställa några frågor till Jonas Kindberg, björnforskare.

Vad är det Skandinaviska björnprojektet?

Skandinaviska björnprojektet är ett världsledande forskningsprojekt på brunbjörn som har levererat kunskap sedan starten 1984. Ansvaret för projektet ligger på Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Norge och vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå.

En majoritet av de snart 300 vetenskapliga artiklarna från projektet har förvaltnings relevans och ger förvaltningen en god kunskapsgrund att stå på.

Hur har björnpopulationen utvecklats sedan starten?

Under forskningsprojektets över 35 år har de hänt mycket med björnstammen i Sverige. Både antalet björnar och utbredningsområdet har under denna perioden mångdubblats. Från 600-700 björnar på 80-talet till dagens stam på drygt 2600.

Man har utvecklat inventeringsmetoder baserat både på observationer under jakt och från DNA-analyser av spillning på hösten. Båda metoderna baseras på en massiv frivillig insats från framför allt jägare, ett gott exempel på medborgarforskning.

Med ökande björnpopulation har också intresset för björnjakt ökat. Licensjakten startar 21 augusti och har de senaste åren omfattat ca 300 björnar.

Forskningen fortgår för att öka den ekologiska kunskapen om björn och följa utvecklingen i takt med att populationen förändras.

Vad är det ni forskar om?

Vi forskar på interaktionen med andra arter som tex varg och predationen på älg och ren. Sedan cirka 10 år så forskar vi också på björnens fysiologi med förhoppningen av att finna lösningar på behandling av sjukdomar hos människor eller förbättra förutsättningarna för resor i rymden.