SLU-nyhet

Blomsterremsor, men inte häckar, ger ekosystemtjänster

Publicerad: 24 augusti 2020
En blomfluga på en boveteblomma. Foto.

Att plantera blommor och häckar nära jordbruksgrödor är ett sätt att försöka öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som skadedjursbekämpning och pollinering. I ett syntesarbete fann ett internationellt forskarteam att blomsterremsor, men inte häckar, förbättrade skadedjursbekämpningen i angränsande grödor med 16%. Effekterna på pollinering var mer blandade.

En av våra största globala utmaningar är att möta den ökande efterfrågan på jordbruksprodukter samtidigt som vi minskar jordbrukets negativa påverkan på miljön. Vår intensiva odling, och det faktum att vi ofta odlar i monokultur, hotar jordbruksmarkens biologiska mångfald och därmed ekosystemtjänsterna.

Blomsterremsor och häckar planteras nära jordbruksfält

En åtgärd för att öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna är att plantera blomsterremsor och häckar nära jordbruksfält.

­– De här blomsterremsorna och häckarna etableras vanligtvis i kanten av fältet. De ger resurser för pollinatörer och naturliga fiender som föda, skydd, och övervintringsmöjligheter, säger Riccardo Bommarco, en av författarna bakom studien.

Men hur effektiva är planteringarna?

Det var inte helt klart vilka effekter de här planteringarna har på ekosystemtjänster och grödornas avkastning globalt sett. Därför undersökte en internationell forskargrupp från 27 olika forskningsinstitut och universitet detta genom att analysera ett dataset från 529 platser i Nordamerika, Europa och Nya Zeeland.

– Vi såg att blomsterremsor, men inte häckar, förbättrade bekämpningen av skadedjur i angränsande grödor med i genomsnitt 16%. Blomsterremsorna påverkade dock inte skördens storlek generellt sett. Det innebär att vi måste optimera planteringarna för att få ännu större fördelar. I ett pågående projekt gör vi detta genom att försöka välja de bästa blommorna för svenska förhållanden, säger Mattias Jonsson, en annan av författarna bakom studien.

Äldre blomsterremsor ger mer effektiv pollinering

Något förvånande fann forskarna mer blandade effekter av blomsterremsor och häckar på pollinering. Pollineringstjänsterna minskade exponentiellt desto mer avlägsna de var från planteringarna. Fleråriga och äldre blomsterremsor med en högre mångfald av blommor ökade pollineringen mer effektivt. Det indikerar att blomsterremsor behöver etablera sig en längre tid innan de positiva effekterna blir synliga.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se