SLU-nyhet

Friska rötter ger friska grödor

Publicerad: 09 september 2020
Bild av fält med vete

Nu gror snart höstvetet på Sveriges åkrar. Rotsystemet har stor påverkan på hur våra grödor mår. Friska rötter bidrar till ett bättre näringsupptag och medför också att växten klarar både sjukdomar och torka bättre. Ett femårigt projekt inom SLU Grogrund – HeRo Healthy Roots - ska bidra till ny kunskap om hur växtförädling kan bidra till friskare rötter hos framförallt vete, så att svensk veteproduktion blir mindre riskfylld samt mer effektiv och hållbar.

Jordbruksgrödors rotsystem är centrala för upptag av växtnäring, resistens mot sjukdomar och tålighet mot extremväder. Friska rotsystem bidrar därför till minskad risk för missväxt under varierande miljöförhållanden, och ger därmed ökad säkerhet i odlingen. Viktiga växtnäringsämnen är kväve och fosfor, men även svavel. Svavelbrist är ett ökande problem hos många grödor till följd av minskat nedfall från atmosfären och ändrad gödsling.

– Vi ska tillsammans med Lantmännen undersöka hur olika faktorer påverkar hur rötterna ser ut. Rötterna kan se annorlunda ut beroende på vilken gröda man odlat året innan på samma fält. Det påverkar i sin tur näringsupptaget och avkastningen. Tillsammans tittar vi närmare på vilka processer som är viktiga för odlingssäkerheten. Vi hoppas att vi kan hitta några så pass enkla mekanismer att de blir förutsägbara och därmed går att tillämpa inom växtförädlingen och skötseln av växterna, säger Martin Weih, professor i växtekologi och projektkoordinator för ”HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra sorter inom svensk växtförädling, med fokus på rotsystemet”

Detta femåriga projekt ska studera rotsystemet hos framför allt vete och dess betydelse för upptag av näring, men även sjukdomsresistens och anpassning till olika miljöer. Projektet ska leda till att svensk veteproduktion blir mer effektiv och hållbar med sorter som har friska rötter och bättre utnyttjar växtnäring.

– Vi från växtförädlingen på Lantmännen är vana att göra urval bland det vi ser på plantorna som sjukdomar, stråstyrka etc. Nu vill vi komma vidare och även kunna välja de linjer som har det mest effektiva rotsystemet. Vi vill hitta de plantor som har ett mer effektivt och därigenom miljömässigt fördelaktigt upptag av t.ex. fosfor och svavel. Det är detta som HeRo ska vara en del av, menar Tina Henriksson, veteförädlare på Lantmännen.

Projektet är en del av verksamheten inom SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, ett nationellt centrum som startade 2018 med placering vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. SLU Grogrund är en av de största konkreta satsningarna som gjorts för att nå målen i den av riksdagen beslutade svenska livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategins mål handlar bland annat om att öka produktionen av hållbara svenska livsmedel och främja grön, cirkulär och biobaserade tillväxt.


Kontaktinformation

Martin Weih, professor i växtproduktionsekologi, projektkoordinator, martin.weih@slu.se, 018-672543

Eva Johansson, programchef SLU Grogrund, eva.johansson@slu.se,
040-41 55 62