SLU-nyhet

KCF följer kursen i företagsledning

Publicerad: 08 september 2020
Amanda Andersson

SLU:s stora kurs i företagsledning för trädgårdsingenjörs- och lantmästarprogrammets årskurs 3 rullar som bäst på Alnarp. Kursen omfattar 15 högskolepoäng och är mycket uppskattad och antalet sökanden ökar, i år går 25 studenter kursen. I KCF:s uppdrag ingår att stödja och delta i utbildningen och för att uppmärksamma just företagsledningen följer vi kursen i sociala medier.

Studenterna rivstartade med bland annat företagens bokslut - och givetvis har de bästa kursledningen!

• Amanda Andersson, kursledare, lantmästare med stort intresse för strategisk företagsledning, medarbetare på SLU KCF.
Hemma på Brokagärde ekogård utanför Nybro i Småland driver familjen ett företag med 120 mjölkkor och ekologisk mjölkproduktion. Här samarbetar tre generationer och Amanda Andersson är engagerad i gårdens strategiska utveckling.

• Carl Axel Andersson, lantmästare och affärsrådgivare på Ludvig & co, hjälper till under kursens första del. Han är intresserad av företagsekonomi och delaktig i familjeföretaget Växa Produkter utanför Vellinge, med grönsaks- och spannmålsodling.

Leda i rätt riktning

Men vad är egentligen företagsledning? Och vad är det eleverna ska lära sig?
- Företagsledning handlar om att leda företaget i rätt riktning, utifrån företagets utsatta mål, säger Amanda Andersson.

- I ekonomin pratar vi mycket om ekonomistyrning och utgår från resultaträkningen som talar om hur företaget går och balansräkningen som talar om hur företaget mår, säger Carl-Axel Andersson

Sociala medier

KCF följer kursen på sociala medier, en knepig uppgift i tider av social distansering men kanske ännu viktigare just därför. Amanda Andersson använder Instagram och gör dagliga inlägg under Händelser/Höjdpunkter/Studentkurs, med snabba uppdateringar om vad som händer i kursen. Marianne Persson, KCF:s kommunikatör, arbetar med Facebook och gör inlägg om för tillfället viktiga moment i kursen.

Följ oss gärna på:

Instagram
Facebook

Fem pelare

I kursen arbetar studenterna enligt metoden Företagsledningens fem pelare, ett sätt att beskriva ämnet som gör det lättare att tillgodogöra sig kunskap. Pelarna står för områdena marknad, ekonomi, ledarskap, produktion och strategi. Ekonomi utgjorde det första området under hösten, där arbetade studenterna med företagens bokslut samt med kalkyverktyget Agriwise.

Externa föreläsare är en viktig del av kursinnehållet, under marknad och produktion väntar till exempel två spännande föreläsare, Fredrik Svedberg från logistikföretaget Logtrade och Christian Silvasti, tidigare vd för Lagan Plast AB, med stor erfarenhet av att leda företag mot framgång genom effektiva processer. Deras föreläsningar sänds digitalt.

Casegårdar

Studenterna kommer snart att åka iväg på en serie studiebesök, till kursens casegårdar. Deltagande företag delar generöst med sig av information om företaget (sekretess råder förstås!) och eleverna har i uppgift att analysera företagets ekonomi och produktion, föreslå och diskutera förändringar och utvecklingsvägar. Att arbeta med verkliga företag är ett uppskattat och unikt inslag i kursen.

Tidigare år har kursen avslutats med en studiresa, men i år ställer coronapandemin till det. I avvaktan på utvecklingen funderar Amanda Andersson över en alternativ kursfinal.

-Det finns så mycket man kan göra i samarbete med företag, jag har en plan men den får vi återkomma till när upplägget är klart, säger hon.


Kontaktinformation