SLU-nyhet

Lär känna nye hedersdoktorn Mikael Rönnqvist

Publicerad: 16 september 2020
Mikael Rönnqvis i blå keps och grön jacka.

En av 2020 års hedersdoktorer är Professor Mikael Rönnqvist som har en lång historia av samarbeten med SLU. Han har bland annat haft en koppling till Heureka och en hand med i utvecklingen av ”The Wood Supply Game” som många studenter är väl förtrogna med.

Professor Mikael Rönnqvist från Faculty of Science and Engineering, Université Laval  (Quebec, Canada) har länge varit delaktig i forskningen inom SLU. Han är en av personerna bakom VägRust, ett optimerande beslutsstöd från Skogforsk som integrerar schemaläggning av avverkningar och logistik. Som namnet på verktyget säger så är uppgradering av vägar en nyckelkomponent. I flera fallstudier vid olika skogsföretag har utfall från den taktiska modulen i Heureka PlanVis förts vidare till VägRust. Den taktiska modulen i PlanVis ger resultat och åtgärdsförslag på årsbasis - till skillnad mot i normalfallet per femårsperiod - vilket nyttjas i VägRust. Rönnqvist har även arbetat med SLU’s ekologer för att lösa optimeringsproblem som dyker upp vid val av strategi för vilka skogar som ska avsättas till naturreservat. Det fruktbara samarbetet bottnar i Rönnqvists förståelse för skogliga problem, hans kunskap och breda erfarenhet av optimeringsmetoder och därmed unika kompetens. ”Att samarbeta med Rönnqvist var oerhört stimulerande. Hans förmåga att sätta sig in nya ämnesområden och sedan översätta typiska ekologiska frågeställningar till matematiska optimeringsmodeller är unik”, berättar Johanna Lundström som har publicerat ett antal vetenskapliga studier tillsammans med Rönnqvist.

Utnämningen till hedersdoktor kom som en överraskning för Rönnqvist: ”Jag blev mycket överraskad och väldigt glad över utnämningen. SLU är en världsledande organisation inom skog och naturresurser så det är för mig en stor ära att få blir hedersdoktor på SLU. Jag har alltid uppskattat det givande och ofta roliga samarbetet med många personer på SLU och jag ser än mer fram emot vårt fortsatta arbete tillsammans.”

Rönnqvist återkommer ofta i kurser för att undervisa om skogssektorns värdekedjor på både grund- och forskarutbildningsnivå. I höst kommer Rönnqvist att vara föreläsare i doktorandkursen ”Optimering och analys för skogliga problem”. ”Eftersom Rönnqvist är en av de bästa inom ämnesområdet tror jag doktoranderna kan se fram mot en väldigt intressant kurs. I kursen har de chans att lära sig grundläggande kunskaper om optimering och analys för problem som uppstår i skogssektorns försörjningskedja” berättar Karin Öhman som tillsammans med Rönnqvist är ansvarig lärare för kursen.

Hans engagemang inom undervisning visas bland annat i ”The Wood Supply Game” som är ett av många e-lärandeverktyg som han varit delaktig i att skapa. Det fritt tillgängliga undervisningsspelet hjälper allt från studenter till chefer inom skogssektorn att både förstå och hantera de utmaningar som sektorns olika försörjningskedjor ger upphov till. Jägmästarstudenterna vid SLU använder årligen The Wood Supply Game där de följer hela försörjningskedjan från skogen, sågverken, pappersbruken, distributörerna och försäljarna. Genom att simulera hela den långa kedjan från skog till slutanvändare och deras individuella beslut blir dynamiken mellan alla dessa beslutsfattare mer tydlig. Det ger även en insikt och träning i vilka typer av åtgärder som krävs för att effektivt koordinera informations- och materialflöden i dessa kedjor inom skogsindustriell råvaruförsäljning.

Rönnqvist har medverkat i utveckling av VägRust vid Skogforsk, som är ett beslutsstöd för att planering av avverkningar, upprustning av vägar och av transporter från skog till industri. I ett par studier har Vägrust länkats till den taktiska planeringsmodulen i Heureka. Han har även varit delaktig i utvecklingen av idéerna bakom ”Krönt vägval”, en metod för att bättre kunna beräkna vägval för virkestransporter för att kunna undvika utsläppskrävande transportsträckor med backar och kurvor. Metoden tar även hänsyn till stress och trafiksäkerhet genom att exempelvis undvika körning på vägar med dålig sikt och förbi skolor.

På grund av rådande Coronasituation kommer Rönnqvist hedersdoktorsföreläsning att gå av stapeln i oktober 2021.

Fakta:

Rönnqvist erhöll sin doktorsgrad vid Linköpings universitet 1993 och har efter det varit verksam vid Skogforsk, på handelshögskolan i Norge och på University of Auckland på Nya Zeeland. Rönnqvist är idag verksam vid Faculty of Science and Engineering, Université Laval, Canada. Rönnqvist har en “Canada Research Chair” för optimering inom naturresurser och är en medlem av FORAC, vilket är en forskningsgrupp som arbetar nära med skogsföretag i provinsen Quebec. Hans publicering är omfångsrik; medförfattare till sju böcker, mer än 115 vetenskapliga artiklar, 24 bokkapitel, mer än 70 proceedings och över 100 tekniska rapporter. Rönnqvist har dessutom tilldelats ett antal internationella priser som uppmärksammar hans forskning och dess påverkan i praktiken.


Kontaktinformation