SLU-nyhet

Nu drar årets sjöinventering igång!

Publicerad: 18 september 2020
Helikopter ovanför sjö. Foto.

På söndag startar helikoptern för att ta prover i de första sjöarna i årets sjöinventering.

Inom det nationella miljö­över­vaknings­programmet Omdrevssjöar görs provtagningen med hjälp av helikopter. På söndag startar helikoptern för att ta prover i de första sjöarna i årets sjöinventering.

Årets provtagning genomförs av Kallaxflyg och omfattar vattenkemi i 976 sjöar med start i fjälltrakterna i nordligaste Sverige för att avslutas i södra Sverige i november. Analyserna genomförs av vattenkemiska laboratoriet vid institutionen för vatten och miljö.

Fakta:

Programmet omfattar provtagning av vattenkemi i 800 sjöar per år. Under en sexårsperiod provtas varje år 800 nya sjöar, varefter omdrevet börjar om och sjöarna provtagna det första året provtas igen. Ett omdrev av sjöar under sex år omfattar därmed 4 800 sjöar. Provtagningen sker under höst­cirku­la­tio­nen. Urvalet av omdrevssjöar ska vara representativt och yttäckande för hela Sverige.

Sjöarna är utvalda genom en stratifierad slumpning ur SMHI:s sjöregister  så att resultaten kan räknas om till att beskriva fördelningen av tillståndet i alla Sveriges sjöar > 1 ha.

Omdrevsprogrammet startade 2007. Tidigare genomfördes nationella yttäckande sjöinventeringar i så kallade Riksinventeringar vart femte år.

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se