SLU-nyhet

Ny avhandling om PFAS-sanering

Publicerad: 21 september 2020
Framsida till avhandling.

Mattias Sörengård har i sin doktorsavhandling undersökt hur mark förorenad av per- och polyfluoralkylsubstanser kan saneras.

Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) används i en mängd olika produkter till exempel i jackor, popcornförpackningar, brandskum och smink. Vissa PFAS har hälsofarliga effekter och människor kan exponeras via dricksvatten. PFAS i dricksvatten kommer ofta från förorenad mark på platser där brandskum har använts i stora mängder. Där har PFAS har fastnat i marken, och läcker sedan ner till grundvattnet, som i vissa fall används till dricksvatten. För att skydda dricksvattnet från att förorenas måste den kontaminerade marken saneras, och hittills har endast ett fåtal studier utvärderat olika tekniker för att effektivt sanera PFAS-förorenad mark.

Mattias Sörengård har i sin avhandling utvärderat tekniker för att sanera PFAS-förorenad mark för att skydda dricksvattentäkter och därmed exponering för människor. Avhandlingen försvaras i Audhumbla i VHC-huset, Ultuna, den 22 september 2020. Disputationen kan även följas via Zoom.

Läs avhandlingen: Sörengård, Mattias (2020). Stabilization remediation of soils contaminated with per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs). Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae.


Kontaktinformation
Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se