SLU-nyhet

Ny filmserie - Growing Beyond Monoculture

Publicerad: 09 september 2020
Man mäter grödor.

SLU är med i tre filmer om hur blandade grödor på fältet kan bidra till ett hållbart jordbruk. Det är ett sätt för det internationella forskningsprojektet DIVERSify att berätta om sina resultat för forskare, lantbrukare, rådgivare, politiker och intresserad allmänhet.

– Detta är ett fantastiskt projekt eftersom det på ett nästan idealiskt sätt kopplar ihop ekologi och agronomi och hela värdekedjan från jord till bord. Dessutom är det en fantastisk grupp av människor som samarbetar tillsammans och en mycket bra och lyhörd koordinator, vilket jag ser som ganska avgörande, säger Martin Weih som har lett projektet på SLU tillsammans med Giulia Vico.

Stort projekt

Målet med projektet är att hitta vinnande ”plant teams”, artblandningar som presterar bra tillsammans. Då skulle vi kunna öka skördarna men minska skador och sjukdomar samtidigt som systemet blir mindre känsligt för störningar. Men det är komplext – stora möjligheterna och många utmaningar.

Det är ett stort forskningsprojekt på många sätt. Det spänner över stora delar av världen – Mellanöstern, Afrika och Europa. Många människor har varit inblandade – 100 forskare och tekniker, på 23 forskningsinstitutioner och över 9000 lantbrukare och andra intressenter (tex Odling I Balans).

Bra historier och vetenskaplig balans

Filmerna gjordes av ett professionellt team– och resultatet är därefter. Spännande, lärorikt och snyggt! Martin ingick i ”scientific advisory board” för filmerna vilket innebar att han var med i planeringen och urval av material till de tre filmerna. Det tog mycket tid eftersom det var viktigt att hitta bra berättelser och en balans som deltagarna kunde ställa sig bakom.

– Till exempel fanns det olika syn på om filmerna framförallt skulle ”sälja” artblandningar som framtidens lösning och undvika alla ”pessimistiska” inslag, eller snarare ge en balanserad syn på för och nackdelarna med artblandning där också mer ”pessimistiska” inslag skulle få utrymme.

Är du nöjd med slutresultatet?

- Det är en bra kompromiss mellan alla olika synsätt som fanns i gruppen och filmerna är också representativa när det gäller de olika delarna av projektet. Jag skulle ha önskat mig att filmerna blivit lite mindre fokuserade på att ”sälja” artblandningar men jag kan gott leva med resultatet som det har blivit, säger Martin Weih.

Tyck till

DIVERSify vill gärna veta vad du tycker om filmerna. Välkommen att gå in här och svara på några frågor:

www.plant-teams.eu/haveyoursay

Growing beyond monoculture - filmserie i tre delar.

Du hittar alla filmerna på DIVERSify:s webbplats

Del 1 From the Ground Up

I filmen får du höra forskare och lantbrukare från till exempel Sverige, Frankrike och Kenya berätta om sina erfarenheter av artblandningar. Det ökar biologisk mångfald och variation i jordbruksekosystemet, vilket gynnar pollinering, kolinlagring och andra ekosystemtjänster. Dessutom kan det minska angrepp från skadegörare och ogräs. Plus att systemet kan bli mindre känsligt för störningar som torka och översvämning. Två grödor kan också utnyttja tillgängliga resurser mer effektivt och därmed ge bättre skörd. Både forskning och praktik visar att artblandningar skulle kunna bidra till framtidens hållbara jordbruk.

Del 2 Managing Complexity

Men om artblandningar har så många fördelar – varför använder inte alla dem? Det finns flera utmaningar i kedjan från jord till bord. Det gäller att hitta grödor och sorter som verkligen presterar bra tillsammans. Något som kan variera beroende på till exempel klimatet och andra lokala förhållanden. Det behövs också en anpassning av teknik och maskiner för sådd, skörd och vidare i processen. I avsnittet ringar forskare och lantbrukare in problemen men presenterar också lösningar.

Del 3 Cultivating Knowledge

Sista delen i filmserien handlar om framtiden – hur kan vi gå vidare efter DIVERSify? Projektet har bidragit med mycket ny kunskap och data. Nu måste forskarna ta fram modeller och bearbeta kunskapen så att den verkligen kan vara till nytta för lantbrukare som ska välja grödor. Vilka utmaningar kvarstår? Och kan artblandningar verkligen ge ett viktigt bidrag till framtidens hållbara jordbruk?

Fakta:

På SLU har många personer deltagit i projektet som ska avslutas till våren. Det är till exempel Martin Weih, Giulia Vico, James Ajal, Ortrud Jäck, Velemir Ninkovic, Ewa Magnuski och Herman Berghuijs (tidigare postdoktor). SLU har också samarbetat med Odling I balans som har samlat data från flera gårdar.

Projektet DIVERSify:s webbplats

Följ DIVERSify på Facebook och Twitter


Kontaktinformation

Martin Weih, professor
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
martin.weih@slu.se  018-672543                                  

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se