SLU-nyhet

Ny kemisk metod avslöjar Östersjötorskens ålder

Publicerad: 01 september 2020
Tidskriftens framsida

En mager östersjötorsk pryder omslaget av det senaste numret av Journal of Fish Biology. Artikeln är en del av Yvette Heimbrands avhandling och blev utvald av chefredaktören Michel Kaiser och presenterad i tidskriftens "Between the JFB Covers". I den publicerade studien jämförs traditionell åldersläsning av torskens hörselstenar med en ny, kemisk metod för att åldersbestämma torsk.

På tidskriftens omslag finns även en bild på en hörselsten (otolit) från en torsk med motsvarande kemiska kartor som visar koncentrationen av olika spårämnen.

­­-Vanligtvis räknas antalet årsringar i otoliterna som finns i fiskens huvud. Precis som på ett träd bildas där tillväxtzoner under hela fiskens liv. Torsken i östra Östersjön är dock mycket svår att åldersbestämma då årsringarna är alltför otydliga och svårtolkade. Detta har inneburit att det har saknats tillförlitliga underlag om ålder och tillväxt vid beståndsuppskattningar som behövs för att ge vetenskapliga råd, skapa förvaltningsplaner och fastställa fiskekvoter, säger Yvette Heimbrand, som är doktorand på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Kemisk metod gav högre överensstämmelse vid åldersläsning

För att ta fram en ny metod för att åldersbestämma torsk studerades säsongsmässiga variationer i koncentrationen av olika spårämnen i torskens otoliter. I studiens metodjämförelse använde tre åldersläsare den nya kemiska metoden för att åldersbestämma samma torskotoliter som sex åldersläsare med många års erfarenhet av den traditionella metoden.

Trots att det var första gången som den kemiska metoden testades visade resultaten en högre överensstämmelse mellan åldersläsare. Den traditionella metodens uppskattningar gav betydligt högre och mer varierande åldrar än den kemiska metoden.

Magensium och forsfor bäst för åldersbestämning

De spårämnen som bäst lämpade sig för åldersbestämning var magnesium och fosfor som återspeglar tillväxt och metabolisk aktivitet. Även mangan, som ökar under exponering för syrebrist, vilket oftast sker under sommar och höst, kan i vissa fall användas för åldersbestämning. På omslaget kan man se höga halter av mangan i gult och orange som återspeglar den syrebrist torsken upplevt sommartid och sedan två tydliga blå band som motsvarar två vintrar utan syrebrist.

-Vår studie visar att den nya kemiska metoden är ett lovande alternativ för fiskbestånd som är svåra att åldersbestämma, såsom Östersjöns östra torskbestånd, säger Yvette Heimbrand.

Länk till artikeln: Seeking the true time: Exploring otolith chemistry as an age‐determination tool

Länk till chefredaktör Michel Kaisers "Between the JFB Covers”:  Otolith microchemistry helps to unlock the chronology of age determination

Kontaktinformation

Yvette Heimbrand, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
yvette.heimbrand@slu.se, 010-478 41 26


Kontaktinformation
Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se