SLU-nyhet

SLU Future Food utlyser medel för analyser av EU:s jordtillbord-strategi

Publicerad: 14 september 2020
En gaffel med tomat och sallad på mot grå bakgrund. Foto.

SLU Future Food utlyser 50 000 kr vardera till max fyra seniora forskare eller fyra grupper med en senior forskare som huvudrapportör (totalt 200 000kr) för att skriva analyser av EU:s jordtillbord-strategi.

Bakgrund

EU-kommissionens jord-till-bord-strategi (Farm to Fork; F2F) för ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem är en visionär ansats för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Vad vill strategin uppnå?

  • Hållbar livsmedelsproduktion
  • Hållbar konsumtion, hälsosamma kostvanor
  • Tryggad livsmedelsförsörjning
  • Hållbar, rättvis och redlig handel, bearbetning, restaurang etc
  • Minskade förluster av livsmedelsråvaror och minskat matsvinn

Inom dessa områden har SLU unik kompetens och SLU Future Food vill visa att SLU är modigt nog att adressera komplexa samband och svåra målkonflikter i EU:s strategi och att SLU jobbar systemorienterat kring detta och sprider kunskap.

Uppgift

Identifiera komplexa utmaningar som behöver adresseras, målkonflikter och möjliga synergier utifrån F2F. Diskutera och sammanfatta dessa i en rapport på svenska eller engelska i en text som är förståelig för personer som inte är experter på området.

Ansökan

  • En kort och tydlig beskrivning av angreppsvinkel och varför den är en viktig koppling mellan F2F och utvecklingen mot hållbara livsmedelssystem (max 1 A4, Times New Roman 12 p, enkelt radavstånd, normala marginaler). Vi beaktar inte ansökningar som inte håller sig till det specificerade formatet.
  • Ange även namn och titel på de(n) sökande.
  • Ansökan skickas till futurefood@slu.se senast 30 september 2020.

Leverans:

  • Rapporten (se ”Uppgift” ovan) skickas till SLU Future Food senast 16 december 2020. Omfattningen på rapporten är max 10 sidor inklusive 2 sidor sammanfattning (A4-format, Times New Roman 12 p, enkelt radavstånd, normala marginaler).
  • De som fått sina ansökningar beviljade förbinder sig att delta vid ett par tvärvetenskapliga workshopar/webbinarier under 2021.

Endast forskare verksamma vid SLU kan söka detta bidrag.

Vi förbehåller oss rätten att välja ansökningar i syfte att få en spridning på de ämnesområden/vinklar som adresseras.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se