SLU-nyhet

SLU medlem i Agrinatura-EEIG

Publicerad: 03 september 2020

Agrinatura, där SLU är medlem och har en ledande roll i, är en allians mellan 36 europeiska universitet och organisationer med målet att stötta utvecklingen av ett hållbart jordbruk och därmed förbättra levnadsvillkoren för människor i låginkomstländer.

Agrinatura EEIG är Agrinaturas operativa enhet, och SLUs medlemskap i Agrinatura EEIG möjliggör utökad forskning inom jordbrukssektorn i låginkomstländer och därmed en stärkning av SLUs bidrag till fattigdomsbekämpning, ekonomisk tillväxt och ökad livsmedelssäkerhet.

För mer information, kontakta gärna Ioannis Dimitriou, SLU:s representant i Agrinatura och Agrinatura EEIG.

 

 


Kontaktinformation

Ioannis Dimitriou, forskningssekreterare SLU Global
jannis.dimitriou@slu.se 018 672553, 0702474583

Sidansvarig: malin.planting@slu.se