SLU-nyhet

Att lära från skogsbränder

Publicerad: 12 januari 2021
Skogsbrand. Foto.

Ett nytt forskningsprojektet syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder, det sociala lidandet och det sociala lärandet, genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder.

I spåren av klimatförändringarna har skogsbränder kommit att utgöra ett ökande hot för landsbygdssamhällen runtom i världen. Skogsbränderna bidrar inte bara till miljöförstöring och förlorad biodiversitet, utan skapar även stort mänskligt lidande. Stater ökar nu sina investeringar för brandbekämpning, men större uppmärksamhet bör riktas mot lokalsamhällens vardagliga erfarenheter av, och ansträngningar för att hantera bränder.

Ett nytt forskningsprojektet syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder: det sociala lidandet och det sociala lärandet. Man kommer att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder.

Här ska man analysera brändernas konsekvenser för det psykosociala välmåendet - hur psykosociala effekter fördelas socialt - som del av de sociala ojämlikheter som råder bland landsbygdssamhällen (i egenskaper av kön, klass, etnicitet, etc.) och i relation till social och politisk styrning.

Genom deltagande forskning ska man också kartlägga de lokala kunskaper och initiativ som genererats under och efter bränderna - vilka lokala kunskaper som erkänns och hur lokalt deltagande fungerar.

Resultaten av projektet är tänkt att inspirera forskare och lagstiftare ansvariga för brandförebyggande planer i Sverige, Europa och Latinamerika att lära från skogsbränder - för att minska de socioekologiska effekterna och motverka framtida bränder.

Projektet löper över 4 år och finansieras av Formas. Det är ett mobilitetsstödsprojekt i samarbete med Johns Hopkins University-Pompeu Fabra University Public Policy Center, University of Santiago de Compostela (båda i Spanien) och Universidad de la Frontera (Chile).

Läs mer på projektets webbsida »