SLU-nyhet

Ex-jobb om glupska skrubbskäddor prisas

Publicerad: 19 januari 2021
Kevin Haase

Kevin Haase, student vid Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), har fått professor Hampus von Posts pris och plakett för sin masteruppsats om trofiska interaktioner mellan torsk och skrubbskädda (flundra) i Östersjön.

Kevin Haase är intresserad av födoekologin hos fisk och hur den kan förändras när ekosystemen förändras. I sitt masterarbete handleddes han av professor Michele Casini och forskaren Alessandro Orio, båda vid SLU Aqua, samt professor Christian Möllmann vid Hamburgs universitet. De är alla experter på populations- och ekosystemdynamik.

Stjäl flundran maten från torsken i Östersjön?

Kevin Haase analyserade dieten hos torsk och flundra i en stor del av Östersjön för att förstå de ekologiska interaktionerna mellan de två arterna. Han var särskilt intresserad av att undersöka om en ökad konkurrens med flundran kan förklara den abrupta minskningen i tillväxt och kondition hos torsk som har observerats sedan mitten på 1990-talet.

- Jag fann att för närvarande äter torsken inte det bottenlevande kräftdjuret skorv (Saduria), som tidigare var vanlig i dess diet. Flundran däremot, den äter massor av denna art. Just nu ser det alltså ut som att flundran stjäl mat från torsken, säger Kevin Haase.

Kevin Haases uppsats har bidragit till att fylla den kunskapslucka som finns när det gäller fiskinteraktioner i bottennära miljöer, kunskap som är ett viktigt steg mot en fiskförvaltning som tar hänsyn till olika arters interaktioner i Östersjön.

Två skrubbskäddor halv nedgrävda i bottensediment
Skrubbskäddor gillar att äta skorv, och tycks just nu vara en tuff konkurrent om födan för torsken. Foto: Mark Harris för SLU

Resultaten från uppsatsen har publicerats i artikeln Diet of dominant demersal fish species in the Baltic Sea: Is flounder stealing benthic food from cod?  i den internationella vetenskapstidskriften Marine Ecology Progress Series (Haase et al., 2020, vol.645, s. 159-170).

Uppsatsen har titeln Diet overlap between Cod (Gadus morhua) and European Flounder (Platichthys flesus) in the central Baltic Sea 

Examensarbete på SLU Aqua

Vill du göra ditt ex-jobb hos oss?  Här hittar du våra aktuella utlysningar, som innefattar allt från fisk, fiske och skaldjur till sälar och sjöfågel.

 


Kontaktinformation

Michele Casini, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
michele.casini@slu.se, 010-478 40 16, 076-126 80 07                 

Alessandro Orio, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU 
alessandro.orio@slu.se, 010-478 40 67

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se