SLU-nyhet

Lars Sonesten omvald som ordförande för OSPAR INPUT

Publicerad: 27 januari 2021
Lars Sonesten, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Vid sitt årliga möte, så omvaldes Lars Sonesten, senior miljöanalysspecialist vid institutionen för vatten och miljö på SLU, att leda OSPAR:s arbetsgrupp INPUT 2021-2022.

Lars har lett arbetsgruppen sedan 2014 och har nu fått förnyat uppdrag för de kommande två åren. Gruppen arbetar belastningen av näringsämnen och miljögifter på Nordostatlanten via tillrinnande vatten, atmosfärisk deposition och utsläpp från direkta punktkällor.

Fakta:

OSPAR, dvs Oslo-Pariskommissionen, är en sammanslagning av Oslo- och Pariskommissionerna, vilka omfattade dumpning i havet respektive föroreningar från landbaserade källor. OSPAR:s strategi för Nordostatlanten, även känd som OSPAR-konventionen, arbetar inom fem områden:

  1. Skydd och bevarande av ekosystem och biodiversitet
  2. Miljögifter
  3. Radioaktiva ämnen
  4. Övergödning
  5. Miljömål och hantering av havsbaserade aktiviteter

OSPAR INPUT arbetar i sin tur med belastningen på havet inom områdena övergödning (4) och miljögifter (2).