SLU-nyhet

Växtbaserade proteiner - forskning om utbud och hälsoeffekter

Publicerad: 22 januari 2021

Ett nytt forskningscentrum där SLU medverkar ska främja utbudet av livsmedel baserade på växtproteiner, och studera alltifrån produktion och konsumentbeteende till hälsoeffekter. PAN är ett av fyra nya forskningscentrum som beviljats medel i Formas stora satsning på hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

I många sammanhang lyfts betydelsen av ett skifte från animala till växtbaserade protein för att nå målen om ett hållbart livsmedelssystem. PAN (Plant-based proteins for health and wellbeing) ska studera hela kedjan av processer som har betydelse för ett sådant skifte. Forskningen omfattar allt ifrån livsmedelsproduktion och förädling till konsumentval, smakupplevelser och hälsoeffekter. PAN koordineras av Örebro universitet och SLU medverkar tillsammans med Chalmers, Uppsala universitet, Rise, Lantmännen och en rad andra aktörer inom regioner och näringsliv.

– SLU forskar redan om växtbaserade livsmedel, och PAN-centrumet passar väl in i vår forskningsstrategi. Det ger oss möjligheten att delta i ett tvärvetenskapligt centrum där vi kan länka samman olika aspekter av livsmedel baserade på växtproteiner, säger Maud Langton, professor i livsmedelsvetenskap på Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU.

– Vår pusselbit med forskning kring livsmedlets mikrostruktur och konsistens kan länkas till PAN-centrets andra kompetenser såsom, sensoriska egenskaper, konsumenter, nedbrytning under konsumtion, hälsoeffekter, fortsätter Maud Langton.

Utbudet och försäljningen av växtbaserade proteiner och olika alternativ till chark- och mejeriprodukter har ökat stort under de senaste åren, så mycket som 700 procent enligt Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen som också medverkar i samarbetet.

– För att vi ska kunna minska köttkonsumtionen ytterligare – till den nivå vi bör ligga på för att klara hållbarhetsmålen – behövs ännu fler bra växtbaserade alternativ. Centret kommer ta fram en verktygslåda av metoder och modeller som gör det möjligt att utveckla nya växtbaserade produkter – som vi vet är bra för hälsa och välmående, säger Elisabet Rytter i pressmeddelandet från Örebro universitet om PAN.

SLU medverkar i tre av fyra nya Formasfinansierade centrumbildningar

I mitten av november kom nyheten om att Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Totalt fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar som vardera inkluderar ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige. SLU leder en av de fyra centrumbildningarna, SustAinimal, och medverkar i två av de övriga, Blue Food och PAN.

SLU leder centrumbildningen SustAinimal, som ska identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft. Satsningen Blå mat – centrum för framtidens sjömat leds av KTH och för SLU:s forskning ligger på hållbara foder till fisk och vattenbruksgödsel i cirkulära system.

Läs pressmeddelandet från Formas

Fakta:

Målet: Utveckla goda och hälsosamma livsmedel

Inom PAN (Plant-based proteins for health and wellbeing) ska forskarna lägga samman alla aspekter som involverar livsmedelsproduktion, hälsa och konsumtion för att skapa en tvärvetenskaplig och relevant förståelse kring växtbaserade proteiner. Forskningscentret, som koordineras av Örebro universitet, ska samla tvärvetenskapliga kompetenser och koppla samman forskning inom mat, nutrition, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Målet är att bygga en bred vetenskaplig grund för att göra det möjligt att utveckla goda och hälsosamma livsmedel som konsumenter vill köpa.

Läs hela pressmeddelandet från Örebro universitet


Kontaktinformation
Sidansvarig: futurefood@slu.se