SLU-nyhet

Färre älgar i skogen i dag – jägare vill ha fler

Publicerad: 08 oktober 2021
Tre älgar tittar mot kameran.

2012 infördes en ny älgförvaltning som skulle minska betesskador på skog. Sedan dess har älgstammen minskat med 20 procent, nu tycker mer än hälften av jägarna att älgarna är för få. Det visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet.

En älgstam i balans med betesresurserna – så ser huvudmålet för den ekosystembaserade älgförvaltning som såg dagens ljus 2012 ut. Så långt har den huvudsakliga inriktningen på förvaltningen varit att sänka älgstammen, som minskat med 20 procent enligt Naturvårdsverket. Detta verkar ha fått konsekvenser på jägarnas syn på älgstammen.

I en rapport som just nu är under produktion undersöker forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet attityder till vilt och viltförvaltning. I dag presenteras ett kapitel ur den kommande rapporten där slumpvis utvalda jägare och skogsägare tillfrågats om deras attityder till älgstammens storlek innan och efter att den nya älgförvaltningen infördes.

– Vi har mätt olika intressegruppers attityder till viltstammarna vid upprepade tillfällen. Jämför vi attityderna 2013 med 2021 så har det skett en tydlig förändring bland jägarna, där en allt större andel vill ha fler älgar. Det är bara enstaka procent som vill sänka älgstammen, säger Fredrik Widemo, som forskar om klövvilt och attityder till vilt.

Stapeldiagram över jaktkortslösare och skogsägares attityder till älgstammens storlek.Figuren visar förändringen i attityder till älgstammens storlek 2013–2021 för jaktkortslösare och 2014–2021 för enskilda skogsägare.(Klicka för större bild).

 

Bland de privata skogsägarna anser fler än hälften att älgstammen är lagom, medan en fjärdedel vill sänka stammen ytterligare. Även om älgstammen sänkts ligger dock skogsskadorna kvar på ungefär samma nivå som tidigare, enligt Skogsstyrelsen.

– För att få till en bra förvaltning där olika intressenter samverkar är det viktigt med kunskap om vad olika grupper tycker och tänker kring dessa frågor. I dag vill många jägare ha fler älgar, skogsägarna tycker antalet är lagom medan förvaltningsmålen säger att vi ska minska antalet. Det kan leda till konflikter när en av grupperna ska utföra jobbet, säger Fredrik Widemo.

 

Rapport

Här kan du läsa kapitlet Attityder till älgstammens storlek från den kommande rapporten.