SLU-nyhet

SLU leder EU-projekt om vatten i jordbrukslandskapet runt Östersjön

Publicerad: 22 oktober 2021
Stör i rovfiskakvariet på Baltic Sea Science Center (BSSC), Skansen, foto.

SLU leder projektet Waterdrive som finansieras av EU:s Östersjöprogram samt Havs- och vattenmyndigheten. Förutom Sverige deltar Estland, Danmark, Ryssland, Polen, Litauen, Lettland och Finland. Waterdrive pågår 2019-2021 och är nu i sin slutfas. Som slutkonferens genomförs under hösten 11 digitala workshops som är öppna för alla intresserade av vatten, jordbruk och miljö.

www.water-drive.eu finns mer information om hur du kan registrera dig.

Learn, inspire and take action är nyckelord för SLU:s engagemang i Waterdrive. SLU bidrar med lärande och utveckling inom ledarskap och deltagande processer, digitala beslutsstöd för placering av åtgärder på rätt plats i landskapet, kunskap om effekter av vattenåtgärder i jordbrukslandskapet samt projektkoordinering. Andra partners bidrar med kompetens inom fysisk planering, policyåtgärder, finansiering med mera.     

Den övergripande slutsatsen är att det går att komma mycket längre vad gäller vattenförvaltningen i jordbrukslandskapet till nytta för både samhälle och miljö till exempel vad gäller vattenkvalité, livsmedelsproduktion, klimatanpassning och landsbygdsutveckling.

Det kräver dock innovationer och kunskapsutveckling inom policyområdet, inom finansiering av miljöåtgärder och inte minst inom olika former för samarbete och kommunikation över sektorsgränserna.

Kunskapsbehovet är stort och speciellt integrerad kunskap som ser vattnets roll i jordbrukslandskapet utifrån flera samhällsmål. Här kan SLU spela en stor roll.

Tre rekommendationer 

Tre huvudsakliga rekommendationer från Waterdrive är att:

  1. Stärka det lokala åtgärdsarbetet med bättre samordning och samarbete över sektorsgränserna.
  2. Bättre styrning av resurser och miljöåtgärder till rätt plats i landskapet och till prioriterade områden med stora utmaningar vad gäller vattenkvalité, klimatanpassning och livsmedelssäkerhet.
  3. Utvecklingen av mer integrerade åtgärdsprogram som har kapacitet/bredd/flexibilitet att förbättra både vattenkvalitén, klimatanpassningen och förutsättningarna för livsmedelsproduktion.

Om du är nyfiken på frågor om vatten, jordbruk och miljö är du mycket välkommen att registrera dig till höstens workshops där nästa blir den 29 oktober och fokuserar på vattensamordnarens roll. Klicka in på www.water-drive.eu och registrera dig.

Kontakt

Vill du veta mer om Waterdrive är du mycket välkommen att kontakta oss.

Miljöåtgärder på landskapsnivå: katarina.kyllmar@slu.se

Ledarskap och deltagande processer: magnus.ljung@slu.se

Beslutsstöd för styrning av åtgärder till rätt plats: mats.soderstrom@slu.se, omran.alshihabi@slu.se, faruk.djodjic@slu.se

Projektkoordinering och administration: staffan.lund@slu.se, hallvard.wie@slu.se

Foto: Stör i rovfiskakvariet på Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm. Mark Harris, Frozentime.


Kontaktinformation

Staffan Lund, Senior Advisor
Ledningskansliet, Grants Office, SLU
staffan.lund@slu.se, 018-67 11 30, 0706-30 38 29