SLU-nyhet

Nya spännande forskningsprojekt inom hållbar landsbygdsutveckling

Publicerad: 29 oktober 2021

Fyra forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling har beviljats medel för sina projekt som alla berör olika aspekter av hållbar landsbygdsutveckling i det globala nord.

Gröna vågen vänder åter och dess bidrag för förståelsen av en hållbar landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning

Projektet avser utforska den nya gröna vågens migration - dess utveckling, ideal och påverkan på landsbygden. Hur kan den nya gröna vågen öka förståelsen av de förändringar som sker i svenska landsbygder och för en bredare omställning till ett hållbart livsmedelssystem?
» Läs mer på projektwebbsidan 
Projektansvarig: Emil Sandström, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Migration och miljöförvaltning – vägar till hållbara landsbygder

Projektet studerar hur migration förändrar den svenska landsbygden och därigenom förutsättningarna för hållbarhet och social rättvisa. I fokus är relationen mellan samhället och miljön -  migrationens inverkan på dessa och hur naturbaserad integration kan bidra till en hållbar landsbygdsutveckling i Sverige.
» Läs mer på projektwebbsidan 
Projektansvarig: Seema Arora-Jonsson, professor vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Klimatomställning i omtvistade skogar: rättvis styrning och förvaltning i en digital tid

Projektet sätter människorna i skogen i fokus och frågar hur en rättvis och hållbar klimatomställning kan ske på platser där konflikten om vad skogsmarken ska bidra till både är komplicerad och infekterad. I tre fall undersöks konflikter om skogens användning kopplade till naturvård, rennäring, gruvdrift och vindkraft samt frågan om vem som får vara med i beslutsfattandet.
» Läs mer på projektwebbsidan 
Projektansvarig: Seema Arora-Jonsson, professor vid avdelningen för landsbygdsutveckling

AFTER--Agri-Food-övergång för rättvis motståndskraft: mot social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet i Spaniens mandelsektor

Projektet undersöker hur aktörer inom livsmedelssystemet, institutioner och policyer kan påskynda omställningar till mer sociala, miljömässiga och ekonomiskt hållbara livsmedelssystem. Fokus är på Spaniens mandelsektor, som snabbt har förändrats under de senaste tio åren på grund av den globala ökningen av nötkonsumtion då konsumenter söker hälsosam och hållbar mat.
» Läs mer på projektwebbsidan 
Projektansvarig: Nathan Clay, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Civilsamhället, samverkansplattformar och den kommunala klimatpolitiken

Projektet utforskar samverkan för klimatomställning på kommunal nivå. Hur påverkar samverkan med kommunen civilsamhällesorganisationers klimatarbete? Vilka arbetssätt, förhållningssätt och strategier för samverkan, samt visioner för utveckling av framtida arbetssätt, har utvecklats i de studerade organisationerna?
» Läs mer på projektwebbsidan 
Projektansvarig: Patrik Cras, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling


Kontaktinformation