SLU-nyhet

Workshopserie om modern växtförädling

Publicerad: 01 september 2021

Under hösten 2021 satsar SLU Grogrund på tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander och postdoktorer som yrkesverksamma.

Workshopparna i serien Methods in Modern Plant Breeding har följande teman:

Huvudansvariga är forskarna Larisa Gustavsson, Aakash Chawade och Per Hofvander vid institutionen för växtförädling.

Målgrupper är doktorander, postdoktorer och personer verksamma i organisationer som är med i SLU Grogrunds projekt. Det går att delta i en eller fler workshoppar efter intresse. Doktorander kan få 1,5 hp om man deltar i alla tre.

Anmälan senast fredagen två veckor innan varje workshop till SLU Grogrunds utbildningskoordinator salla.marttila@slu.se .

Workshopparna är digitala, hålls på engelska och är kostnadsfria.

Workshopserien knyter an till SLU Grogrunds mål om att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning inom växtförädlingsområdet genom kompetensuppbyggnad i samverkan mellan akademi och näringsliv/samhälle.


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22