SLU-nyhet

SLU Växtprotein - ny hub för vegetabiliskt (växt)protein

Publicerad: 22 oktober 2021

SLU Växtprotein är namnet på den hub i Alnarp som nyligen fick tematiska utvecklingspengar i en satsning från LTV-fakulteten. I satsningen ingår en bred forsknings- och utvecklingskompetens med forskare som täcker aspekter från odling, växtförädling, processing och produktutveckling till ekonomi, hållbarhets och konsumentaspekter.

Hubben förväntas leda till ökad samverkan mellan forskarna, men också med samhälle och industri, till ökad utbildning av studenter på olika nivåer samt till mer gemensamma projekt inom området.

Bild av forskargruppen för SLU Växtprotein

Forskargruppen SLU Växtprotein: Bakre raden fr v: Anders Carlsson, Malin Olsson (ekonom), Thomas Prade, Sven-Erik Svensson, William Newson, Sara Spendrup, Georg Carlsson, främre raden fr v: Eva Johansson, Christina Santén, Åsa Grimberg.

– Vi kommer att dra nytta av och använda varandra men också kanalisera insatser till rätt person, samt göra saker tillsammans, säger Eva Johansson.

Syftet med hubben är att samla och tillgängliggöra kunskap och kompetens inom vegetabiliskt protein och konsumtion samt att initiera en gemensam bas inom områdets alla delar på LTV-fakulteten vid SLU i Alnarp.

Genom att hela kedjan täcks, och forskare med olika specialkompetens inom ämnet samlas och kan nyttja varandra, möjliggörs en större synlighet och ökade insatser i forsknings- och samhällsdebatten.

Fakta:

Medverkande personer i SLU Växtprotein

Eva Johansson, Professor, initiativtagare, ämnesområde produktkvalitet

Georg Carlsson, Professor, ämnesområde växtodling och hållbarhet

Sven-Erik Svensson, Universitetsadjunkt, ämnesområde växtodling och teknikutveckling

Åsa Grimberg, Forskare, ämnesområde växtförädling

William Newson, Forskare, ämnesområde processing

Kristina Santén, Samverkanskoordinator, ämnesområde produktutveckling och samverkan

Thomas Prade, Universitetslektor, ämnesområde ekonomi och hållbarhet

Sara Spendrup, Universitetslektor, ämnesområde konsumentaspekter

Ytterligare kollegor inom respektive ämnesområde kommer att delta i aktiviteter och delmoment inom LTV Växtprotein.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62