SLU-nyhet

Gamlebygymnasiet vann SM i nedbrytning

Publicerad: 07 oktober 2021
Tre flickor

Till ljudet av virtuellt konfettiregn och zoom-applåder korades på tisdagsmorgonen Filippa Andersson, Tuva Schmid och Klara Jonsson från Gamlebygymnasiet i Västervik till vinnare av jordhälsotävlingen SM i nedbrytning 2021.

”Ett ganska stillsamt mästerskap” har det kallats – SM i nedbrytning. Under den största delen av tävlingstiden är det inte människan utan markens alla biljoner mikroorganismer som stått för arbetet. Mästerskapet arrangeras i samarbete mellan SLU RådNu och LRF och riktade sig i år till elever vid landets naturbruksgymnasier. Tretton skolor anmälde sitt intresse.

Erfarenhet av olika jordar

Eleverna grävde strax före sommarlovet i juni ner bomullstvättlappar i olika typer av marker och grävde sedan upp dem i slutet av augusti för att se vad som har hänt med dem. Själva tävlingsmomentet har därefter bestått av att resonera kring resultatet.

- SM i nedbrytning handlar om att få erfarenhet av att olika jordar beter sig på olika sätt – att den biologiska aktiviteten skiljer sig mellan t.ex. en mager, torr skogsmark och ett mullrikt trädgårdsland – och att fundera kring varför det är så, säger Jenny Höckert på SLU RådNu.

Fantasirik nergrävning

Hon berättar vidare att skolorna har visat på stor fantasi och upptäckarlust när de valde ut sina marker. Tvättlappar har grävts ner i allt från volleybollplaner och läraren Evas trädgårdsland på Liljaskolan i Vännäs i norr, till att ha utsatts för olika försöksled såsom innesluten i plast, pudrad med Vanish och ympad med biogödsel på Segragymnasiet i Östra Ljungby i söder.

Vann gjorde trion från Gamlebygymnasiet i Västervik med följande motivering:

De har på ett utförligt sätt redogjort för sina förväntningar på nedbrytningsförsöket. De har tänkt igenom försöksplatserna och valt två ytterligheter av markförhållanden i form av blandskog och obevuxen grusjord. Det visade sig fungera väl och illustrerade också stor skillnad i nedbrytning. De beskriver resultatet med inlevelse och visar insikt i värdet av att vårda markens hälsa. Eller som de själva skriver ”Detta resultat visar också hur viktigt det är att ta hand om jorden för att nedbrytningen ska fungera”.

Rolig uppgift

Hur kändes det då att vinna?

- Det är alltid kul att vinna. Det var en ganska rolig uppgift som vi gjorde på våra biologilektioner, säger Filippa Andersson.

Totalt kom åtta tävlingsbidrag in som juryn, bestående av Jenny Höckert (forskare på SLU), Markus Hoffman (expert vatten- och markfrågor på LRF) och Per-Erik Larsson (lärare på Naturbruksskolan Uddetorp), fick läsa och bedöma.

Kontaktpersoner:

Jenny Höckert, forskare SLU RådNu i Skara: 070-259 91 00, jenny.hockert@slu.se

Markus Hoffmann, expert vatten- och markfrågor på LRF: 070-527 5444, markus.hoffman@lrf.se

Ingela Nilsson Nachtweij, lärare Gamlebygymnasiet: 073-510 42 42,
ingela.nilsson.nachtweij@gamlebygymnasiet.nu

Filippa Andersson, en av eleverna i vinnartrion: 0730-62 42 28,
filippa.andersson@edu.gamlebygymnasiet.nu


Pressbild att ladda ned

Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande.