SLU-nyhet

WRAM blir en del av SBDI

Publicerad: 04 oktober 2021

Svenska LifeWatch upphör i slutet av 2021 och ersätts av konsortiet Svensk biodiversitets-datainfrastruktur SBDI. WRAM fortsätter samarbetet på ett liknande sätt.

SLU WRAM är nu en del av den svenska biodiversitetsinfrastrukturen SBDI som officiellt invigs 4 oktober. SBDI är en nationell forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet VR 2021-2024. SBDI är ett konsortium bestående av 11 partnerorganisationer från de två sammanslagna föregångarinfrastrukturerna Swedish LifeWatch SLW och Biodiversity Atlas of Sweden BAS.

Fakta:

SLU WRAM är ett nationellt kompetenscenter och e-infrastruktur för biotelemetrisensordata från djur. I vår databas lagras sensormätningar från positioner (GPS), acceleration, närhet, hjärtfrekvens till kroppstemperatur och fysiologiska data från interna sensorer för många olika arter.


Kontaktinformation