SLU-nyhet

Forskningsanslag för växtskydd och biologisk bekämpning

Publicerad: 26 november 2021
En blomfluga på en lila blomma. Foto.

Mukesh Dubey, Paul Egan och Paul Becher har fått anslag för forskning inom växtskydd från Formas årliga öppna utlysning.

Formas finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling och som kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Den 25:e november tillkännagav Formas vilka projekt som fått finansiering.

Projekt om hållbar veteproduktion, pollinering och bekämpning med blomflugor

Mukesh Dubey från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi har fått tre miljoner kronor för att arbeta med hållbar veteproduktion genom att utnyttja samspelet mellan växt, jord och mikroorganismer. Paul Becher från institutionen för växtskyddsbiologi kommer att undersöka integration av insekters luktsinne och beteende för förbättrad biologisk bekämpning med blomflugor. Även han har fått tre miljoner kronor. Paul Egan, också från institutionen för växtskyddsbiologi, har fått fyra miljoner kronor för projektet "Push-pull pollinering: en precisionsinnovering för att förbättra produktionen av matgrödor".

Den forskning som stöds av Formas ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet, ha förutsättningar att komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt och kan avse alla samhällsnivåer.