SLU-nyhet

Green2Feed - Grön biomassa som växtprotein till djur

Publicerad: 23 november 2021

Stora mängder biomassa från jordbruket behövs för att öka biogasproduktionen för fossilfria drivmedel. Men istället för att direkt röta biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter från odling ska ett nytt forskningsprojekt på SLU undersöka hur man kan använda den gröna biomassan för att producera hållbart proteinfoder i projektet Green2Feed.

För att kraftig öka biogasproduktionen för att ersätta fossila drivmedel behövs stora mängder biomassa, något som jordbruksföretag kan leverera utan att det påverkar den ursprungliga livsmedels- och foderproduktionen. Istället för att röta grön biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter direkt, syftar Green2Feed projektet till att först extrahera växtprotein för användning som foder för t ex grisar och kor. Den gröna biomassan delas i olika fraktioner som kan användas antingen som en proteinrik foderkomponent medan andra delar fungerar bättre som råvara till biogasproduktion. Denna kombinerade produktion möjliggör ersättning av fossila drivmedel och t ex importerat sojaprotein. De ekologiska fotavtrycken av Green2Feed-processen förväntas bli mycket lägre än de av de produkter som ersätts, då även växtnäring och organisk kol kan återföras till odlingsmark i form av rötrest.

Det långsiktiga målet av projektet Green2Feed, som genomförs under 2022-2025, är att utveckla en resurs- och kostnadseffektiv process för hållbar produktion av biogassubstrat och högvärdig proteinfoder och fodertillsatser och därmed öka avsättningsmöjligheterna av restprodukter för företagen.

Fakta:

Projektet genomförs i samarbete med Gasum, Biogas Syd vid Energikontoret Skåne, Svenska Foder och Lantmännen och har finansierats av Energimyndigheten inom ramen av Bio+ programmet.

Projektledare: Thomas Prade, Biosystem och teknologi, SLU, Alnarp