SLU-nyhet

Lövträd efter åkergran

Publicerad: 25 november 2021
Luca Muraro

Det finns flera anledningar att inte fortsätta med gran på nedlagd åkermark. Ett nytt forskningsprojekt visar möjligheten att byta till lövträd.

Från 1950-talet och framåt försvann över en miljon hektar åkermark. En betydande del planterades med gran.
– Den har oftast växt väldigt bra, men att fortsätta med ytterligare en generation gran kan innebära problem, konstaterar forskare Henrik Böhlenius.
Flera av bestånden har angrepp av rotröta. När rotrötan fått fäste kommer problemen att förvärras i kommande generationer. Dessutom finns frågetecken, mer eller mindre kopplade till en klimatförändring. Det handlar om granbarkborrar, stormar och torka.
FÖR att hitta alternativ anläggs fem försök på nedlagt åkermark i Götaland. På varje yta odlas sex olika trädslag: Björk, asp, hybridasp, tall, gran och poppel. För poppel görs dessutom försök med olika metoder för odling.
Genomgående används bästa tillgängliga odlingsmaterial. Björken är Ekebo 5, vilket är de längst förädlade plantorna. Den sticklingsförökade granen växer mer än 30 procent bättre än oförädlad gran. Tallen är från utvalt frö från de genetiskt bästa föräldrarträden.
Aspen är elitkloner utvalda av Umeå universitet, också hybridaspen och poppel kommer från lovande kloner.
– Nu testar vi det bästa av det bästa. Några liknande jämförande trädslagsförsök finns inte och vi har liten kunskap om odlingsalternativ för den här marken.
– Även om det växt en generation gran är åkermark något helt annat än vanlig skogsmark. Det är väldigt bra jord, möjligen har den blivit lite surare under åren med gran, men i övrigt förväntar vi oss inga förändringar, säger Henrik Böhlenius.

Läs hela nyhetsbrevet HÄR