SLU-nyhet

Nationellt skogsdatalabb ska möta skogsskador och klimatförändringar

Publicerad: 11 november 2021
Trädhöjd från skogliga grunddata. Illustration.

Nu satsas ytterligare åtta miljoner kronor på Nationellt skogsdatalabb, som drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med skogssektorn och andra myndigheter. Med hjälp av nya data, labbmiljö och nya metoder kan datalabbet nu utvecklas med fokus på skogsskador och klimat.

Satsningen blir möjlig tack vare ett stöd från Vinnova på fyra miljoner kronor. Resten finansieras av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Fokus framåt är bättre data för att hantera skogsskador från granbarkborre och stormar, men också på ett mer klimatsmart skogsbruk. Ett konkret exempel är möjligheten att ta fram kartor som visar risken för stormskador och hur dessa beror på skogens och landskapets struktur. 

– Nu kan vi i ännu högre grad samordna kompetenser och samverkansstrukturer till något som blir starkare än delarna var för sig. Jag tror att labbmiljön kan inspirera även andra grupperingar inom de gröna och blå näringarna till kraftsamling kring datadriven innovation, säger Anna Lundhagen, vicerektor för miljöanalys vid SLU.

Skogsdatalabbet arbetar med skogliga data som tagits fram genom flygburen laserskanning, satelliter, drönare och fältinventeringar. Det handlar om att ta fram relevant data, laborera och sedan tillgängliggöra dessa med spetsverktyg. Sedan 2019 har samarbetet bland annat resulterat i tjänster där satellitbilder används för att hitta områden med skogsskador. Detta har integrerats i flera skogsföretags och tjänsteleverantörers egna system och tjänster.

Fakta:

Nationellt skogsdatalabb drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i nära samverkan med ett flertal externa aktörer. Ambitionen är att Nationellt skogsdatalabb ska vara en kreativ mötesplats för alla som arbetar med skogliga data.

Nationellt skogsdatalabb ska öka tillgängligheten och därmed underlätta användningen av data om skogen. Alla relevanta aktörer involveras under hela kedjan; från tidigt skede i utvecklingsarbetet till implementering och öppen spridning av resultat.