SLU-nyhet

SLU söker ekologiska lantbrukare till ett projekt om lupin och sojaböna

Publicerad: 01 november 2021
Två män skördar baljor.

I ett nytt projekt ska forskare på SLU tillsammans med ekologiska lantbrukare utveckla odlingssystem där sojaböna och lupin ingår. I dag är det inga stora grödor i Sverige men det finns många skäl att öka odlingen. Projektet ska utmynna i en praktisk guide till lantbrukare. Vi efterlyser ekologiska lantbrukare i Mellansverige eller Sydsverige (inklusive Gotland och Öland)!

Sojabönor och lupin kan användas som djurfoder eller som livsmedel, till exempel tofu eller  sojadryck. De kan också bidra till ett mer kväveeffektivt jordbruk, vilket framförallt de ekologiska lantbrukarna skulle tjäna på. Vid SLU pågår forskning om vilka sorter av sojaböna och lupin som fungerar i Sverige och hur de ska odlas, skördas och användas.

Det nya projektet heter PADILSO - Participatory design of innovative crop management strategies for lupine and soybean production in organic farming.

Dela erfarenheter och möjliga lösningar

Det börjar med workshoppar för lantbrukarna i de olika regionerna. För att alla ska ha samma bas kommer forskarna först att berätta om möjligheter med och erfarenhet av soja- och lupinodling i Sverige. Sedan kommer deltagarna tillsammans att diskutera vad som kan vara lämpliga odlingsstrategier – i den här diskussionen är det förslagen från lantbrukarna som är utgångspunkten.

En guide är målet

Lantbrukarna ska därefter testa att odla soja eller lupin på sina gårdar med hjälp av de strategier som kommit fram under workshoppen. Gruppen kommer att träffas ytterligare ett par gånger för att utvärdera resultaten och diskutera erfarenheter. I slutet av projektet kommer också rådgivare att vara med. Målet är att sammanfatta erfarenheterna i en guide som kan underlätta för lantbrukare att odla soja och lupin.

Alexander Menegat, projektledare för projektet, leder också ett annat projekt om sojabönor och lupin - Ökad ekologisk odling av trindsäd: en flerskalig studie av möjligheterna att producera soja och lupin i Sverige (IMPULSE).

Projektet betalar för utsäde för upp till 2000 kvadratmeter och kan ge viss kompensation för andra kostnader. 

Blommande lupin.
Lupin är ett intressant alternativ om vi vill höja den inhemska produktionen av proteingrödor. På bilden vitlupin och blålupin - ej att förväxla med den invasiva blomsterlupinen som sprider sig längs till exempel vägkanter. Foto: Marcos Lana

Vill du vara med i vårt projekt om lupin och sojaböna?

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data