SLU-nyhet

Rutinerade kor väljer liggbås nära foderbord och mjölkningsstation i ladugården

Publicerad: 10 november 2021
Tre kor ligger i varsitt bås, en av dem vrider huvudet mot kameran.

Det verkar som att mjölkkor generellt vill ha en liggplats nära foderborden i ladugården. Och det är de äldre, mer rutinerade kossorna, som oftast upptar dessa platser. De yngre får i större grad nöja sig med liggplatser längre ifrån både foder- och mjölkningsstation.

En ny studie från forskarna i projektet Digital precisionsavel – ökad välfärd och produktion hos mjölkkor, vid Sveriges lantbruksuniversitet, visar att vissa liggbås i ladugården är mer populära än andra. De mer erfarna korna, som kalvat flera gånger, upptar helst platserna nära foderbord och mjölkningsstation, och liggbåsen närmast foderbordet oftast är upptagna.

– Att kor har goda möjligheter att ligga ner för vila och sömn är viktigt för kornas välfärd. En mjölkko spenderar i genomsnitt elva timmar om dagen liggandes, för att sova, vila eller idissla. Det finns studier som visar att möjligheten att ligga ner är så viktig för kor att de till och med prioriterar en liggplats före foder, ifall de skulle bli berövade både bås och mat under en längre tid. Därför är det viktigt att det i dagens moderna mjölkstallar finns tillräckligt många liggbås till korna, säger Anna Silvera som är agronom, etolog och en av forskarna bakom studien.

Med hjälp av sensorer och en sändare i ett halsband på varje djur, har forskarna kunnat följa vilka kor som uppehåller sig var, i ladugården.

– Vi får ut data i form av punkter som rör sig på en karta över stallet, och kan läsa av vilka liggbås som är populära och räkna ut vilka kategorier av kor som uppehåller sig var, säger Anna Silvera.

Inom projektet samarbetar forskarna med en mjölkgård i Sverige och en i Nederländerna. Studien är ett första steg för att se hur korna spenderar sina dagar på dessa gårdar. Fler observationer pågår, med hjälp av sensorsystemet, för att få fram mer information om hur man till exempel på bästa sätt inreder en ladugård.

Det finns inte många tidigare studier som liknar denna. De få som ändå finns visar samstämmiga resultat – att äldre erfarna kor gärna vill vila i bås nära mjölkningsstationen, och att alla kor vill vara i bås nära foderstationen.

– De liggbås som används mer blir smutsigare och det finns en risk för ökad smittspridning. Låt säga att en ko som har mastit lägger sig i smutsen, och sprider bakterier i båset. Då kan nästa ko, som lägger sig där med sitt juver, smittas. Därför vill man att korna ska sprida ut sig mer. Ett sätt att göra fler liggbås mer attraktiva kan vara att inreda stallar så att det är lika långt till foderbordet, oavsett vilket liggbås kon väljer.

Resultaten från denna studie kan användas som grund för att studera ytterligare faktorer som kan påverka valet av liggbås, som till exempel inomhusklimat, strömaterial eller design av liggbås.


Kontaktinformation

Lars Rönnegård, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
lars.ronnegard@slu.se, 023-77 85 03