SLU-nyhet

Mottagare av SLU Globals såddpengar

Publicerad: 24 november 2021

Sex personer tillkännagavs som mottagare av SLU Global såddfinansiering i 2021 års utlysning. Utlysningen syftar till att stödja SLU-anställda i initiativ som kan bidra till FN:s hållbarhetsmål, i linje med Policy för SLU:s bidrag till det globala genomförandet av Agenda 2030 och SLU:s strategi 2021-2025.

Följande tvärvetenskapliga projekt valdes ut, i hög konkurrens, bland totalt 20 inkomna ansökningar: 

  • Anna Berlin, Forest Mycology and Plant Pathology – ‘Pilot study about important banana diseases and research network development’ (249 967 kr);
  • Purabi Bose, Southern Swedish Forest Research Center – ‘Tropical Forests and Land-use Decisions of Indigenous Peoples and Local Communities’ (250 000 kr);
  • Joris Cromsigt, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies – ‘Exploring the opportunity for a larger, transdisciplinary, SLU program on Nature-Based Solutions to support sustainable development in Madagascar’ (249 937 kr);
  • Rosario García Gil, Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology – ‘Rescue, collection, and conservation of rare, endangered and threatened medicinal plants of Nepal’ (249 686 kr);
  • Kristina Osbjer, Dept. of Clinical Sciences – ‘Overcoming barriers for a One Health approach to water, sanitation and hygiene (WaSH) interventions in Burkina Faso, Kenya and Mozambique’ (245 032 kr);
  • Mahbubjon Rahmatov, Dept. of Plant Breeding – ‘Reviving indigenous food systems for food security – key to improving and feeding nutritious food for human health’ (250 000 kr).
Varje projekt har starka samarbeten med forskare och praktiker i låginkomstländer eller lägre medelinkomstländer, och tar ett strategiskt grepp för utvecklingsfrågor av betydelse för framtida hållbart liv, där samarbete över discipliner behövs.
 
Ansökningarna bedömdes av en nämnd med representation från SLU Globals kansli och SLU:s fyra fakulteter enligt kriterierna i utlysningen. Totalt avsattes 1 494 622 kronor för 2021 års utlysning.
 
Detaljer om utlysningen 2022 kommer att tillkännages under första halvåret nästa år.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se