SLU-nyhet

SLU medverkar i utredning för stärkt svenskt arbete för ansvarsfull antibiotikaanvändning till djur globalt

Publicerad: 15 november 2021

SLU-professor Ulf Magnusson kommer att ingå i utredningsgruppen på tretton personer, vars uppgift är att beskriva och utvärdera Sveriges arbete med att få till stånd en mer ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt och vid behov föreslå åtgärder i syfte att effektivisera och utveckla arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Sverige har länge arbetat internationellt för minskad antibiotikaresistens, men det finns behov av att utvärdera, effektivisera och utveckla arbetet. Utredningen är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredningen ska bl.a;

  • kartlägga svenska aktörers insatser för en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning inom djurhållningen globalt,
  • analysera insatsernas effektivitet och bedöma vilka initiativ som kan få störst utväxling i förhållande till insatta medel och resurser, och
  • lämna förslag till åtgärder som generellt skulle kunna effektivisera och utveckla Sveriges arbete ytterligare för en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning inom djurhållningen globalt.

– Svenska myndigheter och lantbruksnäring har ju varit mycket framgångsrika i påverkansarbete inom EU, medan vi på SLU agerat mer på den globala arenan genom samarbeten med FAO*, OIE** och CGIAR*** eller genom egna utbildnings- och forskningsinsatser. Det känns därför väldigt positivt att SLU:s erfarenheter och kunnande nu kommer till nytta i denna utredning, kommenterar Ulf Magnusson.

Läs kommittédirektiv från Näringsdepartementet.

* Food and Agriculture Organization of the United Nations
** World Organisation for Animal Health
*** CGIAR - ett globalt partnerskap för forskning för tryggad livsmedelsförsörjning i framtiden


Kontaktinformation

Ulf Magnusson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.magnusson@slu.se, 018-67 23 24