SLU-nyhet

Ett nytt SLU-samarbete tar form

Publicerad: 01 december 2021
Två sammanlänkade rep.

SLU Urban Futures och Tankesmedjan Movium vid SLU har startat ett nytt samarbete för att ytterligare förstärka SLU:s engagemang i urbana frågor utifrån ett landskapsperspektiv. Genom att arbeta tillsammans vill man utvidga sina målgrupper och sin påverkansgrad.

SLU Urban Futures och Movium är båda enheter i SLU Landskap, ett etablerat tvärinstitutionellt samverkansnätverk för landskapsforskning och utbildning vid SLU. Utifrån gemensamma, men också kompletterade, intressen kring urban omställning lanserar de bägge plattformarna ett nytt initiativ. Tankesmedjan Movium förmedlar SLU-kunskap till svenska yrkesverksamma, samhällsaktörer och myndigheter inom stadsplanering och design. Framtidsplattformen SLU Urban Futures hjälper SLU-forskare att få tillgång till nationella och internationella urbana och tvärvetenskapliga forskningsarenor, agendasättande institutioner samt till finansiering.