SLU-nyhet

Hanna Friberg invald i internationell organisation för växtskydd

Publicerad: 03 december 2021
Porträttfoto av en kvinna med långt, ljust hår mot svart bakgrund. Foto.

Hanna Friberg har blivit invald i rådet för IOBC wprs, en internationell organisation som arbetar med forskning och utveckling av biologisk och integrerad bekämpning av växtskadegörare.

IOBC står för ”International organisation for biological and integrated control”. En viktig del av verksamheten är att främja internationellt samarbete genom att ordna möten och konferenser inom olika arbetsgrupper, och med kommunikation genom nyhetsbrev, böcker och tidskrifter. Ett exempel är den vetenskapliga tidskriften BioControl. IOBC arbetar också med att formulera råd och riktlinjer.

– Biologiskt och integrerat växtskydd är områden som just nu utvecklas snabbt, och där det finns ett stort intresse, både från vetenskapssamhället och från samhället i stort. Jag känner mig väldigt hedrad och ser fram mot att få jobba med de här frågorna genom IOBC, berättar Hanna Friberg som är forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Hanna kommer vara en del av IOBC i en region som omfattar Europa, Afrika norr om Sahara och Asien norr om Himalaya under fyra år.