SLU-nyhet

Höstens nya kurstema: Framtidens mjölk

Publicerad: 08 december 2021
Kvinna med studenter

Mjölk, mjölk, mjölk - i år fick kursen Översiktlig företagsledning för första gången ett tema. Kursledare Amanda Andersson reflekterar över det nya kursupplägget och imponeras av de 25 studenternas kreativitet och framåtanda. Tillsammans med utvalda företag arbetade de med hur företag skapas, underhålls och utvecklas. Resultatet blev nöjda stunder, nöjda företagare och en imponerad kursledare.

"Ni har alla möjligheter att dubbla er försäljning"
"Vid en blygsam prisökning och ökad effektivisering kan ni öka er vinstmarginal med 37 procent"
"Ni kan bli det nya fossilfria besöksmålet längs med E4"

Citaten ovan är bara ett litet utkast från studenterna redovisningar i kursen Övergripande företagsledning. Som kursledare så kan man inte bli annat än imponerad av studenternas engagemang. För att inte tala om graden av kreativitet och framåtanda som genomsyrade samtliga slutredovisningar inför de företag som deltagit som case.   

Engagerade studenter

I augusti drog kursen igång med 25 studenter som visade stort intresse för kursens innehåll: hur företag skapas, underhålls och utvecklas. De flesta av dem har redan erfarenhet av företagande i form av att de drivit egna företag, UF-företag eller jobbat på olika företag inom den gröna sektorn. Flera har därmed redan tankar om vad det är för typ av företag de inspireras av och de har också stött på några av de utmaningar som det medför att bedriva företag.
Hur gör man egentligen för att lyckas? Hur skapar man lönsamhet? Hur får man större marknadsandelar? Hur får man med sig organisationen? I början av kursen är frågorna både många och stora men trots detta finns det en genomgående röd tråd över samtliga studenter. De vill utvecklas!

Tillsammans med företagare

Precis som studenterna så vill ju självklart företagen i den gröna sektorn också utvecklas så varför inte göra det tillsammans? Vad kan vara ett bättre sätt att lära sig om företagande än att jobba med verkliga företag? Studentgrupperna blev tilldelade ett företag att jobba tillsammans med under två månaders tid. Det blev ett fantastiskt utbyte mellan studenter och företagare. Företagarna fick reflektera över sina målsättningar och studenterna fick sätta tänderna i ett verkligt företagscase. Till slut redovisade de ett förslag till en handlingsplan för respektive företag, hur den ska genomföras och vad den kan skapa i form av ekonomiskt utfall.

Nytt för året

För första gången så lät vi kursen få ett tema. Årets kurs sammanföll med Alnarps Mjölkvecka vilket gjorde att temat Framtidens mjölk lämpade sig. Alla företag hade därför något med produktion och/eller förädling av mjölk att göra. Trots den gemensamma nämnaren så blev det snabbt tydligt hur mycket företagen skiljer sig åt. De är helt olika i sin karaktär vad gäller historik, de har olika produkter, olika förutsättningar och strategier vilket skapade en enorm bredd i diskussionerna om företagens framtida utveckling.

Ingen anledning till oro

Som kursledare får man erkänna att det fanns en gnutta nervositet både hos mig och studenterna när det närmade sig slutredovisning. Jag visste inte i förväg vad studenterna bestämt sig för att framföra och studenterna visste inte hur deras budskap skulle tas emot av företagarna. I efterhand inser jag att det fanns väldigt lite att vara nervös över. Studenter som tidigare varit lite osäkra talar nu med säkerhet, de levererar tydliga förslag på handlingsplaner som företagen tilltalas av, som går i linje med deras strategier och med all sannolikhet kommer att implementeras.

För att citera en av företagarna:
- Vilka legender till studenter du har! Detta är verkligen framtiden!

jag kan inget annat än att hålla med!

Amanda Andersson
Kursansvarig 

Ko
ost
ost
Kopp

Studenter


Kontaktinformation