SLU-nyhet

Tillfällig ledning av SLU Partnerskap Alnarp

Publicerad: 02 december 2021

Från den 1 januari 2022 tillträder Håkan Schroeder som interim verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp fram till att en ny verksamhetsledare rekryterats. Han efterträder nuvarande verksamhetsledare Carl-Otto Swartz som avslutar sitt uppdrag den 31 december 2021.

Håkan Schroeder kommer vid årsskiftet att avsluta sitt uppdrag som dekan för Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och kommer att gå in som tillfällig verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp under rekryteringsprocessen av verksamhetsledare.

Som dekan för fakulteten har han också varit ordförande i styrgruppen för SLU Partnerskap Alnarp sedan 2013. Håkan har även tidigare och i andra funktioner och nätverk arbetat för att utveckla universitetets samverkan med näringsliv och andra aktörer i samhället till nytta för både samhälle och universitet.

Håkan har genom sitt engagemang i olika nätverk under lång tid en mycket god kännedom om de utmaningar som samhället och partnersföretagen står inför och på vilket sätt akademin kan vara en del i att lösa dessa. Håkan ser genom detta inhopp en möjlighet att konkret bidra i den ständigt pågående utvecklingen genom sin mångåriga erfarenhet från SLU Partnerskap Alnarp och gränssnittet mellan akademi, näringsliv och samhälle i stort.


Kontaktinformation

Håkan Schroeder, forskningsledare

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53