SLU-nyhet

Drygt 42 miljoner till utvecklingsforskning

Publicerad: 02 december 2021

Tretton olika forskningsprojekt vid SLU beviljades över 42 miljoner kronor när Vetenskapsrådet delade ut medel för utvecklingsforskning.

Totalt beviljade VR över 182 miljoner kronor för åren 2021-2024. Av dessa gick dryga 42 miljoner till SLU, som därmed är det lärosäte som får ta emot högst sammanlagda belopp.

Medlen delas ut både som nätverksbidrag och projektbidrag inom utvecklingsforskning.

Dessa forskare har beviljats medel:

Malin Beckman

Integrerade metoder för klimatresiliens i Sydostasiens bergsområden, 781 000 (Nätverksbidrag)   

Mikael Berg

Förbättring av djur och humanhälsan genom identifiering av infektionsämnen bakom diarre-sjukdomar på idisslare i Etiopien, 4 477 371 (Projektbidrag)   

Erik Bongcam-Rudloff

CASSAVANET4DEV: För att förhindra hunger- Kassava Bioinformatik som verktyg för att utveckla kassava-bioteknik i Afrika, 800 000 (Nätverksbidrag)   

Elaine B. Ceresino

Ökat näringsinnehåll genom växtförädling av pärl-hirs – ett bidrag till förbättrad hälsa och livsmedelssäkerhet för utsatta människor i västra Sudan, 4 499 437 (Projektbidrag)   

Mulatu Geleta Dida

Strategi mot effekterna av Coffee Berry Disease (CBD) i arabicakaffe via effektiva resistensgener, mikrobiell samverkan och inhemska lantbrukares kunskap, 800 000 (Nätverksbidrag)   

Linda Engström

En mer jämlik fördelning av mark? En studie av hur avbrutna jordbruksinvesteringar påverkar småbönders marktillgång och livsuppehälle i Östafrika, 4 415 000 (Projektbidrag)   

Sheila Holmes

Faunal Activities for Climate Action: Ett nätverk i södra Afrika för att hitta synergier mellan biodiversitet och koldioxidlagring i savannskogarna, 385 000 (Nätverksbidrag)   

Anna Levinsson

Optimering av långsiktig leverans av ekosystemtjänster från träd i Etiopiska städer, 4 462 777 (Projektbidrag)   

Gert Nyberg

Kol och kor; synergier och trade-offs i Miombo landskap - hur kreatursskötsel har betydelse för kolinlagring, 4 488 570 (Projektbidrag)   

Rodomiro Octavio Ortiz Rios

Framtagning av värmetoleranta alleler för att öka inkomsterna från jordbruket längs Senegalfloden, 4 500 000 (Projektbidrag)   

Mahbubjon Rahmatov

Enhancing food security through agricultural innovation platforms, plant breeding and agronomic interventions for improving sorghum towards Striga resistance in Sudan, 4 499 009 (Projektbidrag)   

Laura Riggi

Insektsodling för foderproduktion och hantering av bioavfall i Benin, 3 980 334 (Projektbidrag)   

Salme Timmusk

Fingerhirs- och sorghum-interaktioner med vilda spannmål mikrobiom för hållbar livsmedelsproduktion i Etiopien, 4 459 977 (Projektbidrag)  

Här hittar du Vetenskapsrådets beslut.