SLU-nyhet

CBC Highlights

Publicerad: 11 februari 2021
Ett omslag för en årsrapport med en blomfluga i närbild. Foto.

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC, har nu publicerat sin populärvetenskapliga årsrapport med en översikt över aktiviteterna under 2020.

Under året publicerade har CBC publicerat ett antal vetenskapliga framsteg relaterade till biologisk bekämpning av t.ex. skadedjur, svampsjukdomar och nematoder. Mycket av forskningen har utförts i samverkan med växtproducenter, både i Europa och i låginkomstländer, samt med industripartners.

– Även om covid19-pandemin överskuggade de flesta andra aktiviteter 2020, satte den också tvärvetenskapliga frågor relaterade till kontroll av skadliga organismer på den globala agendan, säger Johan Stenberg, föreståndare för CBC.

Fakta:

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer, t.ex. mikroorganismer, insekter och växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

SLU Centrum för biologisk bekämpning är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidrar till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser.