SLU-nyhet

Försurat eller bara surt?

Publicerad: 22 februari 2021
Sjö med fjäll i bakgrunden och två roddbåtar i förgrunden. Foto.

Bedömningar av om sjöar och vattendrag är försurade görs helt olika i de nordiska länderna. Forskare vid SLU har i samarbete med nordiska kollegor tagit fram ett förslag till harmoniserade bedömningar.

Sverige, Norge och Finland har genom åren tagit fram helt olika system för att bedöma försurning. En ny rapport visar på stora skillnader när dessa system jämförs på ett gemensamt dataunderlag. Rapportförfattarna presenterar ett förslag till ett harmoniserat nordiskt klassificeringssystem för att bedöma försurning.

Rapporten är ett samarbete mellan SLU och IVL i Sverige, NIVA, NORCE och NINA i Norge samt YMPARISTO i Finland. Arbetet har letts av Jens Fölster vid institutionen för vatten och miljö. Från institutionen för akvatiska resurser har Kerstin Holmgren medverkat. 

Rapporten bygger på flera projekt som finansierats av Havs- och vattenmyndigheten samt det norska Miljødirektoratet. 

Referens

Fölster J., Garmo Ø.A., Carlson P., Johnson R., Velle G., Austnes K., Hallstan S., Holmgren K., Schartau A.K., Moldan F., Aroviita J. (2021). Acidified or not? : a comparison of Nordic systems for classification of physicochemical acidification status and suggestions towards a harmonised system. Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Rapport 2021:1