SLU-nyhet

Innovationspris för de gröna näringarna 2021

Publicerad: 05 februari 2021

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte minst jord- och skogsbruk. Därför satsar Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Finn, Sparbanken Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Norrland på tre innovationspris tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

- En av SLU:s viktigaste uppgifter är att bidra till nyttiggörande i samhället och vi har många duktiga forskare som kan bidra till att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan, säger Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan på SLU.

Katarina Andrén, vd på Sparbanksstiftelsen Finn har erfarenheter från fjolårets Innovationspris.

-  Det vinnande bidraget i Alnarp handlade om forskning om att använda naturens egna små drönare, blomflugor, till pollinering och även i förlängningen med precision kunna tillföra olika nyttiga mikroorganismer och även kemikalier. Det innovativa bidraget från forskarna Paul Becher och Guillermo Reherman har goda möjligheter att bli framgångsrikt.

-  Vi hoppas på fler goda bidrag från forskning och studier som bedrivs på SLU i Alnarp med potential att komma den gröna näringen till del. Inriktningen på priset hoppas vi också ska bidra till en stärkt entreprenörsanda på universitetet, avslutar Katarina Andrén.

Patrik Meijer, vd på Sparbanken Skaraborg utlyser priset tillsammans med SLU i Skara.

 - Genom vår stiftelse verkar vi på Sparbanken Skaraborg för tillväxt och utveckling inom vårt verksamhetsområde. Vi ser att samarbetet med SLU kan vara en komponent i det arbetet. Priset har ett brett upplägg och ska uppmärksamma forskare, individer, företag eller organisationer som har utvecklat innovativa och hållbara forskningsprojekt eller idéer i samarbete med SLU i Skara.

Maria Hedblom, vd på Sparbanksstiftelsen Norrland utlyser priset tillsammans med SLU Umeå.

̶  Forskningen vid SLU i Umeå är världsledande inom skog och forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden är oumbärlig för samhällsutvecklingen. Det är helt i linje med Sparbanksstiftelsen Norrlands hållbarhetsarbete att kunna bidra till att förstärka innovationskulturen. Det känns väldigt viktigt och givande för oss.

Läs mer och sök här:

Stiftarna till priset välkomnar ansökningar med projekt som i framtiden ska kunna utvecklas till en kommersiell produkt, tjänst, process eller social innovation. Jurygrupper utsedda av sparbanksstiftelserna och SLU på respektive ort bedömer de inkommande bidragen

SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris

Priset är öppet för alla idéer, men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen.

Den totala prissumman om 150 000 kronor fördelas på ett första pris om 100 000 kr och två hederspriser om 25 000 kr vardera. Priser delas ut i både student och forskarkategorin.

Utdelning av priset sker av SLU:s rektor samt vd för Sparbanksstiftelsen Finn under våren 2021

Läs mer på: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2021/1/alnarp-innovationspris/

SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris

Detta pris har en bredare inriktning och ska uppmärksamma forskare, individer, företag eller organisationer som har utvecklat innovativa och hållbara forskningsprojekt eller idéer i samarbete med SLU i Skara. Den totala prissumman är på 100.000:- och kommer att delas mellan ett innovationspris på 75.000:- och ett tillväxtpris på 25.000:-.

Utdelning av priset kommer att ske under Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara, i september 2021. Samtidigt planeras en temadag om hållbara innovationer inom grön näring.

Läs mer på: https://www.sluholding.se/ideer-och-bolag-fran-slu/761-innovationspris-skara-2021

SLU Umeå och Sparbankstiftelsen Norrlands Innovationspris

SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrland har instiftat ett pris för hållbara innovationer inom skog och jord för att uppmärksamma och stötta innovativa forskare och studenter liksom bidra till att skapa en mer innovationsfrämjande kultur vid SLU Umeå. Sparbanksstiftelsen Norrland bidrar med 50 000 kr till ett innovationspris.

Priset vänder sig till hela SLU campus Umeå, vilket inkluderar institutioner från fakulteten för skogsvetenskap samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Utdelning av priset kommer ske under hösten 2021.

Läs mer på: Https://internt.slu.se/InnovationsprisUmea 

Kontakt:

SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris

Nicholas Jakobsson, innovationsrådgivare SLU Holding

Nicholas.jakobsson@slu.se, +46 (0)73 3 70 35 50

Katarina Andrén, vd Sparbanksstiftelsen Finn

info@sparbanksstiftelsenfinn.se, +46 (0)70 5 47 52 00

SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris

Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare SLU Holding

Mats.wiktorsson@slu.se, +46 (0)72 209 66 03

Erik Brink, Sparbanksstiftelsen Skaraborg

erik.brink@sparbanksstiftelsenskaraborg.se, +46 (0)70 600 45 48

SLU Umeå och Sparbankstiftelsen Norrlands Innovationspris

Maria Klintenäs, innovationsrådgivare SLU Holding

maria.klintenas@slu.se, +46 (0)73 739 02 69

Maria Hedblom, VD Sparbanksstiftelsen Norrland

maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se, +46 (0)70 236 54 36

 

Fakta:

För att bidra till nytänkande och innovationer i skogs- och livsmedelskedjorna har Sparbanken Skåne, Sparbanken Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Norrland tillsammans med SLU, skapat olika innovationspris för att främja forskning som bidrar. Sparbanken Skåne delade ut sitt pris första gången redan under 2020. I år, 2021 gör alltså Sparbanksstiftelserna satsningar regionalt i Skåne, Skaraborg och Umeå.


Kontaktinformation