SLU-nyhet

Kurs i digitaliserad animalieproduktion

Publicerad: 25 februari 2021

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar ytterligare ett steg in i att utbilda om digitalisering i de gröna näringarna genom kursen Precision livestock farming for sustainable production.

Digitalisering av animalieproduktionen eller ”precision livestock farming” (PLF) som är det etablerade internationella begreppet, är fokus för en kurs på avancerad nivå på SLU. Kursen Precision livestock farming for sustainable production ges av Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp där Anders Herlin och Oleksiy Guzhva leder kursen. Kursen ges som halvtidsstudier helt på distans med enbart ett par synkrona träffar, vilket medger maximal flexibilitet för deltagarna. Dessa är dels reguljära studenter, dels yrkesverksamma. Då tillträdeskraven gäller för avancerad nivå ges möjlighet för medarbetare vid företag att gå kursen mot en avgift. Kursen ingår i Erasmus-projektet USAGE (Upskilling Agricultural Engineering in Europe), ett EU-finansierat projekt med fokus på avancerad teknik och digitalisering inom lantbruket.

Anders Herlin menar att kursen fyller ett glapp i kunskapskedjan:

– Vi ser en mycket snabb utveckling av de digitala verktygen för att övervaka och styra animalieproduktionen, och de olika aktörerna i branschen hänger ofta inte med, allt från teknikleverantörer, rådgivare, myndigheter och lantbrukarna.

Oleksiy Guzhva menar att det är väldigt viktigt att förstå att samarbete krävs för att kunna utveckla en nyttig och fungerande teknikapplikation:

– För att utveckla en fungerande teknik behöver ingenjörer, matematiker, beteendevetare, produktionsspecialister, veterinärer och inte minst slutanvändarna, lantbrukarna, arbeta tillsammans.

– Den här kompetensutvecklingen gäller inte bara yrkesverksamma utan även reguljära studenter med flera års utbildning bakom sig. På så sätt lyfter vi sektorn, anser Anders Herlin.

I kursen medverkar Annica Hansson från VÄXA som belyser Standard Operating Procedures (s k SOPar). Det är utvecklade rutiner som anpassas till besättningens förutsättningar och som fångar de individuella djurens status och behov av insats med hjälp av PLF-teknologin. De underlättar så att rätt och konsekvent beslut tas, vilket kan bidra till ökad lönsamhet. Annica Hansson menar att SOPar är nödvändiga för att fullt ut kunna utnyttja den digitala teknologin.

I kursen medverkar även företagen Agricam och Hencol och visar hur deras teknik fungerar och hur deras kunder kan få största möjliga nytta.

Mer information:

Anders Herlin anders.herlin@slu.se
Oleksiy Guzhva oleksiy.guzhva@slu.se
Geir Löe geir.loe@slu.se