SLU-nyhet

Biodiverse nr 1 om genetisk mångfald

Publicerad: 08 mars 2021

Genetisk mångfald är en ofta bortglömd aspekt av biodiversitet som vi vill lyfta lite extra i årets första nummer av Biodiverse. I höstas genomfördes en konferens på temat, ett samarbete mellan SLU Centrum för biologisk mångfald och Uppsala universitet. I det nya numret kan man läsa om vad som sades på konferensen, men också om lantraser av djur, vikten av genetisk övervakning, äldre spannmålssorter och EU-strategier för genetisk mångfald. Och så presenterar vi CBM:s nya föreståndare lite närmare.

”Genetisk mångfald, inom och mellan individer och populationer, är nödvändig för alla vilda arter, för att ge resiliens mot klimatvariationer, sjukdomar och invasiva främmande arter, för att ge populationer livs­kraft, och för att möjliggöra evolutionära anpassningar.” Det skriver Torbjörn Ebenhard i sin första ledare i Biodiverse, i egenskap av ny föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM).

På allt fler områden riktas nu uppmärksamheten mot hur viktigt det är med dessa resurser som den genetiska mångfalden är - men vi fortsätter tappa den. Och till stor del sker det i det fördolda, då det ofta inte är synligt för blotta ögat.

”Vi måste prata om genetisk mångfald!” var därför titeln på den digitala konferens som CBM och Uppsala universitet tillsammans genomförde i höstas, där vi hade chans att lyfta ämnet, utbyta kunskap och få en bild av myndigheternas pågående och planerade arbete.

SLU Artdatabanken skriver bland annat om den genetiska mångfalden hos träd, om den nya volymen i Nationalnyckeln, och presenterar sin nya föreståndare Mark Marissink.

 

Ur innehållet

Genetisk mångfald och de globala målen – ledare av Torbjörn Ebenhard, föreståndare för CBM sedan 1 mars 2021.

En nystart för genetisk mångfald, av Gustaf Granath

Utdöendespiralen – den vetenskapliga bakgrunden till ”genetic rescue”, av Jacob Höglund

Brobygge på europanivå. Äntligen en EU-strategi för genetiska resurser? Av Jens Weibull

Ny föreståndare för CBM

 

Läs mer 

På CBM:s webbplats har vi mer information om tidningen Biodiverse: www.slu.se/biodiverse

Biodiverse finns också som webbtidning på www.biodiverse.se. Där kan man läsa alla nummer av tidningen, både som pdf och som webbartiklar, sedan starten 1996.

Om Biodiverse

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald, och kom ut första gången 1996. 

Prenumeration är gratis inom Sverige.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se