SLU-nyhet

Händelser vid vatten del 2: Anpassningar av skogsbruket i kantzoner mot vattendrag

Publicerad: 03 mars 2021
En porlande bäck inramad av både löv- och barrträd.

Plockhuggning i kantzoner ger ett begränsat ekonomiskt intrång i skogsbruket samtidigt som lövträd påtagligt gynnas visar en studie publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research.

Den nya artikeln är del två i ett projekt finansierat av Stiftelsen Skogssällskapet. Till den initiala studien gjordes fältinventeringar av skogstillstånd i olika delar av kantzoner mot vattendrag. Dessa tillståndsskattningar redovisas 2017 av Ring m.fl. och nu finns även del två av detta projekt redovisat av Sonesson m.fl. i ”Costs and benefits of seven alternatives for riparian forest buffer management”.

Här undersöktes med Heureka PlanVis de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att i olika delar av kantzonerna anpassa avverkningsformerna med olika kombinationer av kalavverkning, plockhuggning respektive ingen avverkning. Studien visade att plockhuggning i kantzonerna gjorde ett relativt begränsat ekonomiskt intrång i skogsbruket. Plockhuggning gynnade samtidigt lövträd påtagligt, som i sin tur säkerställer en viktig ekologisk funktion hos kantzoner mot vattendrag. Beslut om hur kantzoner ska skötas behöver baseras på avvägningar mellan kontrasterande målsättningar, som mål för ekonomiska respektive ekologiska värden.

Fakta:

Sonesson, J., Ring, E., Högbom, L., Lämås, T., Widenfalk, O., Mohtashami, S. and Holmström, H. 2020. Costs and benefits of seven alternatives for riparian forest buffer management. Scandinavian Journal of Forest Research, publicerad online 17 december 2020

Den tidigare studien:

Ring, E., Widenfalk, O., Jansson, G., Holmström, H., Högbom, L., Sonesson, J. Publicerad online 19 juni, 2017. Riparian forests along small streams on managed forest land in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research


SHa kontakt

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se