SLU-nyhet

Lättare för jordbrukare att ta beslut om kor med juverinfektioner med bättre beslutsverktyg

Publicerad: 23 mars 2021
Kor vid en mjölkningsmaskin. Foto.

Mastit är en potentiellt dödlig infektion i juvret och den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor över hela världen. Hur kan vi bättre upptäcka när kor har mastit och ge rätt behandling? Det undersöker John Bonestroo i sitt doktorandprojekt.

Många mjölkkor lider av mastit, vilket medför kostnader för jordbrukaren och lidande för djuren. Höga cellantal är vanliga på mjölkgårdar och kan leda till sämre mjölkkvalitet.

– Den stora utmaningen är att ge kon rätt behandling och samtidigt minimera behovet av antibiotika och risken för antibiotikaresistens. Sensorer kan upptäcka kor med mastit, men vetenskapliga data om hur vi ska hantera de här korna saknas, och det undersöker jag i mitt projekt, säger John.

John är en industriell doktorand anställd vid DeLaval och SLU. Hans projekt är en del av LivsID, SLU:s industridoktorander inom livsmedelsforskningsområdet.

När blir mastit kroniskt?

Nu är John ungefär halvvägs in i projektet.

– Nu har vi undersökt den kritiska tidpunkten när de avgörs om juverinflammationen blir mer kronisk. Det är viktigt att känna till för jordbrukare eftersom de här korna kan behöva ytterligare behandlingar och dessutom, om det vill sig illa, överföra patogener till andra friska kor. Att minimera antalet kroniska kor i en besättning är därför mycket viktigt, säger John.

– Nästa steg i projektet är att bygga en simuleringsmodell som kan simulera gårdens och jordbrukarens beslut baserat på de data jag har samlat in.

“Jag hade verkligen tur som hamnade i det här projektet”

John har en bakgrund inom förvaltning och jordbruksekonomi.

– När jag gick på mitt kandidat- och magisterprogram vid universitetet i Wageningen blev jag intresserad av statistik och programmering, vilket ledde mig till datavetenskap och maskininlärning. Under min utbildning har jag tagit varje ursäkt att programmera där det fanns möjlighet. Nu känner jag mig väldigt glad och tursam som hamnade i mitt nuvarande projekt!

En enorm mängd data

Har något varit svårt i projektet?

– Vi har behövt analysera väldigt stora mängder data. Så stora datamängder kan vara svåra att hantera och det tar väldigt lång tid att utföra beräkningarna. Att hitta metoder som kan hantera mängden data har också varit en utmaning! Men nu har vi trots det en klar uppfattning vart projektet är på väg och jag tror inte det ska bli några större svårigheter framöver.

En industridoktorand som analyserar nyttan i samhället

Vem kommer att dra nytta av resultaten av projektet?

– Bönderna! Projektet är ganska praktiskt till sin natur och varje gång vi börjar med ett nytt projekt frågar vi oss alltid vad nyttan är ur jordbrukarens perspektiv. Jag tror att detta visar på värdet av industridoktorer, eftersom du omedelbart börjar fundera över vilket praktiskt värde en idé har.

Vad vill du göra efter dina doktorandstudier?

– Jag vet inte exakt var jag kommer hamna, men jag skulle gärna vilja fortsätta inom datavetenskap och gärna knutet till datavetenskap i mjölkproduktion.

Vad gör du när du inte arbetar?

– På fritiden gillar jag att programmera på mina hobbyprojekt om jag har tid, vilket jag tyvärr sällan har! Ganska ofta hittas jag på gymmet, men nuförtiden spenderar jag den allra mesta tiden tillsammans med min familj, avslutar John.


Kontaktinformation

Portrait photo of a smiling man outdoors. Photo. Johan Bonestroo
Industridoktorand vid SLU och DeLaval
John.Bonestroo@delaval.com