SLU-nyhet

Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete

Publicerad: 15 mars 2021

Vilken roll har livsmedelssystemen för att uppnå de globala hållbarhetsmålen? Svenska FAO-kommittén diskuterar detta med bland andra forskare vid SLU i rapporten Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete.

Ungefär en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från livsmedelssystemet, som också är den största konsumenten av färskvatten och den främsta orsaken till övergödning och förändrad markanvändning. Produktion och konsumtion av mat orsakar också stora förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på grund av ett hårt tryck på marina resurser och för att ny mark tas i anspråk för odling och djurhållning. Samtidigt är En tredjedel av världens befolkning antingen undernärd eller övernärd.

Det står klar att vi måste ställa om till ett livsmedelssystem som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart – och som levererar hälsosam mat. Samtidigt är det ingen lätt uppgift. Vad är ett hållbart livsmedelssystem och hur åstadkommer vi den nödvändiga omställningen?

Svenska FAO-kommitténs skrift resonerar kring de här frågeställningarna och ger exempel från svenska initiativ och svenska samarbeten i andra länder. Även om förutsättningarna och förhållandena skiljer sig åt mellan olika länder så är utmaningarna till stora delar desamma och med skriften vill FAO-kommittén inspirera till nya arbetssätt som kan vara en del i arbetet för att nå ett hållbart livsmedelssystem.

Bidrag från SLU till rapporten:

  • Pernilla Johnsson från SLU Future Food och Sara Gräslund från SLU Global har skrivit inledningen
  • AgriFoSe2030 har genom Sofia Boqvist och Ulf Emanuelsson vid SLU bidragit med innehåll till kapitel fyra: ”Vetenskap bidrar med nya affärsmodeller för näringsriktig mat i låginkomstländer”
  • Beatrix Alsanius vid SLU har medverkat till kapitel 2 ” Kvinnorna, barnen och tillgång till mat i staden: fallet Addis Ababa”
  • Ett avsnitt om SLU Future Food
  • Projektet 5 grön ton fisk i disk

Läs hela publikationen: Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete 

Läs också: Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete – ny publikation från Svenska FAO-kommmittén  

Läs också: FAO-kommitténs skrift inspirerar den svenska nationella dialogen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021


Kontaktinformation

SLU Future Food
futurefood@slu.se

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se