SLU-nyhet

Nya indikatorer för juverinflammation ger större förståelse om hur kor återhämtar sig

Publicerad: 01 mars 2021
En svart och vit ko utomhus. Foto.
Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Mastit eller juverinflammation är en vanlig produktionssjukdom i mjölkbesättningar och orsakar nedsatt djurvälfärd och ekonomiska förluster för jordbrukaren. I en ny studie har mer information om hur olika indikatorer för juverinflammation samverkar tagits fram. Därmed blir det blir lättare att förutse vilka kor som kommer återhämtar sig och vilka som behöver åtgärder.

Sensorer kan upptäcka kor med mastit, men de vetenskapliga uppgifterna om hur dessa kor ska hanteras under en juverinflammation saknas. Den stora utmaningen är att ge kon rätt behandling och samtidigt minimera behovet av antibiotika och risken för antibiotikaresistens samtidigt som djurens välbefinnande och gårdens prestanda maximeras.

– Numera kan mjölkbönder ha tillgång till potentiellt stora mängder data på grund av ökad användning av sensorer på gården. Men att få en överblick över all data och att fatta bra beslut baserat på informationen kan det vara svårt, förklarar John Bonestroo.

I automatiska mjölkningssystem kan sensorer mäta hur kon beter sig och hur mjölksammansättningen ser ut vid varje mjölkning. I en ny studie användes data från observationsstudier om mjölksammansättning och nyttjades för att analysera sjukdomens förlopp genom sensornas ögon.

– Vi ville få inblick i skillnaderna i dynamik hos indikatorer för juverinflammation mellan kor som återhämtar sig och de som inte återhämtar sig efter att en inflammation har upptäckts, förklarar John Bonestroo.

Mjölkbönder kan själva utvärdera kornas juverhälsa med hjälp av sensordata

Data analyserades från 15 besättningar i automatiska mjölkningssystem i sex olika länder. Ett tröskelvärde hittades efter tre till fyra veckor efter initial inflammation där det vanligaste var att kon återhämtade sig. I praktiken kan mjölkbönderna använda mätdata från den här tiden för att omvärdera kons juverhälsostatus och vad effekterna av eventuella ingripanden skulle bli.

– Den här nya kunskapen kan användas för att bygga ny grund för hur vi definierar kronisk och icke-kronisk mastit med hjälp av sensordata som uppdateras dagligen, avslutar John.

Fakta:

John Bonestroo arbetar som industridoktorand i projektet “Hantering av kor med mastit i automatiska mjölkningssystem” som är en del av programmet LivsID program vid SLU. John är anställd hos DeLaval.

LivsID är ett industridoktorandprogram som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU. Industridoktoranderna är anställda hos det företag där projektet har sin hemvist och ägnar sig åt tillämpad forskning inom livsmedel. Genom LivsIDs aktiviteter interagerar de också med varandra och skapar ett nätverk mellan akademi och företag.

Programmet initierades med stöd av regeringen som en del av den nationella livsmedelsstrategin. Programmet startade under hösten 2018 med initialt 10 projekt. Ytterligare ett projekt är associerat. LivsID pågår i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Läs mer om LivsID här.


Kontaktinformation

Portrait photo of a smiling man outdoors. Photo. Johan Bonestroo
Industridoktorand vid SLU och DeLaval
John.Bonestroo@delaval.com