SLU-nyhet

Skador på skog får eget centrum på SLU

Publicerad: 03 mars 2021
En rotvälta med ytterligare stormfälle framför.

SLU har fått i uppdrag att bygga upp ett skogsskadecentrum. Planen är att både arbeta med att förebygga och att övervaka skogsskador orsakade av stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt, m.m. Bakgrunden är bland annat att förekomsten av flera olika typer av skogsskador förväntas öka i och med klimatförändringarna och att betesskadorna orsakade av klövvilt ligger kvar på höga nivåer. Dessa skador påverkar både skogens tillväxt och den biologiska mångfalden.

Heureka kommer få en central roll inom skogsskadecentret och bland annat bidra med analyser av risker och konsekvenser av olika typer av skador. Detta innebär att skademodeller kommer utvecklas och implementeras i Heureka under de kommande åren. “Vi ser framemot denna möjlighet att få arbeta mer koncentrerat med de här frågorna och få draghjälp i att skapa dessa modeller. Med skademodellerna på plats kommer vi bättre kunna uppskatta konsekvenser av klimatförändringar på skogen, och hur skogsskötseln kan anpassas för att minimera skaderisken.” säger Jeannette Eggers, institutionen för skoglig resurshushållnings representant i SLU Skogsskadecentrum.  


SLU Skogsskadecentrum ska utvecklas och drivas i nära samverkan med skogssektorns intressenter och i samarbete med Skogsstyrelsen.