SLU-nyhet

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Publicerad: 16 mars 2021

Genom att kombinera Heureka PlanVis och visualiseringsprogrammet BioMapp kan scenarioberäkningar analyseras för den skogliga värdekedjan visar en rapport från forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

Visualiseringsverktyget BioMapp har vidareutvecklats inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest (MDF) och en ny MDF rapport visar hur BioMapp kan användas för att analysera scenarioberäkningar för den skogliga värdekedjan. I denna första rapport så har två scenarier framtagna i PlanVis visualiserats med BioMapp: BAU Sverige och Produktion Sverige. Studien visar att Produktion Sverige ger möjlighet till ett större uttag av skogsråvara samtidigt som det över tid sker en nettotillväxt om än en mindre. Detta exempel är dock avsiktligt begränsat och arbetet med att vidareutveckla BioMapp fortsätter under kommande år. Modellerna ska på sikt kunna läsa in hela den skogliga värdekedjan inklusive de hållbarhetsindikatorer som håller på att tas fram inom en annan del av projektet.


SHa kontakt

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se