SLU-nyhet

SLU sätter ljuset på värdet av vatten

Publicerad: 22 mars 2021
Porträttfoto av Jens Olsson

Idag, 22 mars, är det Världsvattendagen, som i år har extra fokus på hur vi värderar vatten och de ekosystemtjänster vi får från detta unika livselixir. På SLU uppmärksammar vi vattenfrågorna och deras roll för de globala hållbarhetsmålen lite extra just den här veckan. Håll utkik i vårt nyhetsflöde och i våra sociala medier.

Ett exempel på hur vi på SLU jobbar med värdet av vatten är en nyligen publicerad rapport om hur klimatförändringen påverkar de ekosystemtjänster vi får från våra vatten. Men det finns många fler exempel och på SLU arbetar över 400 personer med olika vattenfrågor, från källa till hav.

SLU Vattenforum ger en samlad ingång till vattenfrågorna på SLU och koordineras av Jens Olsson. Lite längre ner frågar vi honom hur han ser på årets tema för Världsvattendagen – värdet av vatten – och hur SLU jobbar med vatten, till exempel inom ramarna för Agenda 2030.

Hitta aktuella vattennyheter

Vill du veta mer om aktuella vattennyheter från SLU? Gör då ett besök på SLU Vattenforums nyhetsflöde där vi alltid lyfter fram ny kunskap från SLU om vatten.

Se fler aktuella vattenexempel

Botanisera bland våra exempel på aktuell kunskap. Du kan också följa SLU Vattenforums Twitterflöde (SLUwater) där vi alltid lyfter aktuella nyheter om vatten på SLU och  SLU:s Facebooksida.

Tre frågor till Jens Olsson, koordinator för SLU Vattenforum

Vad betyder vatten för dig?

– Vatten betyder väldigt mycket för mig. Det mest uppenbara är ju att utan tillgång till rent vatten så skulle jag inte kunna leva det liv jag gör idag. Jag har ständig tillgång till vatten av hög kvalitet direkt ur kranen, men även på min fritid, då jag gillar att vara ute i naturen och till exempel fiska och åka båt, är friska vatten med en mångfald av växter och djur helt avgörande för mina upplevelser och mitt välbefinnande. Jag kanske inte alltid tänker på det, men de nyttor och nöjen, så kallade ekosystemtjänster, vattnet erbjuder mig och mina medmänniskor är otroligt viktiga för hur jag kan leva mitt liv. Utan vatten, inget liv.

Hur mår våra vatten och vad behöver vi göra för att nå en hållbar vattenanvändning?

– I dag är det ett hårt tryck från människan på våra vattenresurser och den biologiska mångfalden i vattnet, inte minst från den pågående klimatförändringen. Även om mediernas rapportering ibland ger en bild av att alla våra vatten är i dåligt skick, stämmer det inte. Det finns hopp och ljuspunkter för att vi ska kunna säkerställa att vatten långsiktigt kan ge oss liv och erbjuda vitala ekosystemtjänster. Men för detta krävs att vi agerar kraftfullt och i tid och även ser vår egen roll i det hela. Vi behöver till exempel fortsatt utveckla vår kunskap om tillståndet i vattenmiljön och avgöra vilka åtgärder vi ska vidta. I dag råder stor kunskapsbrist inom många områden som rör vatten. Vattenfrågorna är dessutom ofta gränsöverskridande, och därför behöver vi en mer övergripande förståelse om ekosystemen med kunskap om hur saker och ting hänger ihop och samspelar och hur olika miljöer är sammanlänkade. Vi måste jobba tillsammans, mellan ämnesområden, myndigheter och olika delar av samhället.

Vad gör SLU om vatten?

– Som ett universitet med fokus på hållbarhetsfrågor, som jobbar mycket med de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, genomsyrar vatten en stor del av SLU:s verksamhet. Vår verksamhet täcker in hela "vattenskapet" från vattnets källflöden, och dess väg genom skogs- och jordbrukslandskapet, via sjöar, städer, till kustområden och det öppna havet. SLU:s vattenarbete har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och innefattar såväl utbildning, forskning och miljöanalys, som samverkan med samhället.

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44