SLU-nyhet

SLU söker ny prorektor

Publicerad: 19 mars 2021

Nuvarande prorektor Karin Holmgrens förordnande går ut vid årsskiftet. Nu är rekryteringen av ny prorektor påbörjad och sista ansökningsdag är den 12 april. Prorektor är rektors ställföreträdande och leder tillsammans med övriga ledningen universitetets verksamhet och utveckling.

SLU:s nästa prorektor ska "stärka SLU:s betydelsefulla roll och bidrag till en hållbar samhällsutveckling" och "aktivt bidra till utvecklingen av SLU:s samverkan med externa aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och relevanta organisationer".

Det är några lydelser i det beslut som SLU:s styrelse fattade igår, då det kommande arbetet i rektorsrekryteringen fastställdes.

I högskoleförordningen finns ett antal behörighetskrav som ska uppfyllas för anställning som professor eller lektor, vilket krävs för att bli prorektor.

Bland styrelsens förväntningar på nästa prorektor nämns även erfarenhet av att framgångsrikt ha utvecklat akademisk verksamhet, god kännedom om ämnesområden där SLU är verksamt, goda kunskaper om statsförvaltning, samt svenskt medborgarskap – det måste ställföreträdande myndighetschefer ha. På länken nedan hittar du mer