SLU-nyhet

Utveckling krävs om vargyl ska användas för inventering

Publicerad: 22 mars 2021
Två vargar som ylar

När vargen sprider sig söderut och vintrarna blir fattigare på snö ökar behovet av inventeringsmetoder som fungerar på barmark. SLU har undersökt om man kan bedöma antalet vargar och förekomst av valpar i en flock genom att lyssna på deras ylande. Det visade sig vara svårt och risken för felbedömningar är stor. Men genom att använda tekniska hjälpmedel för ljudanalys och särskild träning för inventerare kan metoden ändå ha framtiden för sig.

Vargar ylar för att samla flocken, men också för att hävda sitt revir gentemot andra vargar. När en varg i flocken börjar yla stämmer ofta de andra medlemmarna in i kör.

Genom att härma vargyl, eller spela upp inspelade yl, kan man få vargar att svara. Metoden med dessa simulerade vargyl används för att inventera vargar i bland annat Italien och Spanien. För att metoden ska vara tillförlitlig är det viktigt att inventerarna hör skillnad på olika individer och kan skilja på vuxna vargar och valpar.

Forskare på SLU har testat metoden genom att spela upp vargyl för testdeltagare med respektive utan erfarenhet av varginventering. Resultatet kan du läsa om i ett färskt faktablad från SLU Viltskadecenter.

Risk för felskattning

Om det fanns valpar i flocken kunde deltagarna i stort sett alltid höra det. Tyvärr var det vanligt att deltagarna tyckte sig höra valpar även om det inte fanns några i inspelningen. Det är allvarligt eftersom metoden då ökar risken för att inventeraren överskattar antalet föryngringar.

Det var också svårt för deltagarna att uppskatta hur många vargar flocken bestod av. Ju fler vargar det rörde sig om desto större var risken för underskattning av antalet. Ju färre vargar det fanns i flocken, desto större var risken att antalet överskattades.

Metoden kan utvecklas

Men forskarna tror ändå att metoden har potential. Genom att spela in vargkörer kan man genomföra tekniska ljudanalyser av inspelningarna. Det ger en säkrare bedömning av förekomst av valpar. Om det inte finns möjlighet att spela in ylningar kan man inventera och lyssna på vargyl vid upprepade tillfällen. Det var också så att vargerfarna deltagare var något bättre på att bedöma närvaro av valpar. Därför verkar det troligt att träning kan förbättra resultatet.

Läs mer i faktabladet

Kan vargyl användas för att inventera vargar? 


Kontaktinformation

Jens Frank, forskare och föreståndare för Viltskadecenter
Institutionen för ekologi
Grimsö 152, 730 91 Riddarhyttan
jens.frank@slu.se, 0581-69 73 23