SLU-nyhet

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

Publicerad: 20 april 2021

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi framtagning av lokalproducerad kretsloppsnäring, undersökning om högre humlediversitet i landskapet kan öka fröskörden hos rödklöver och genetisk variation, klimatanpassning och skadebild hos ek i etableringsfasen.

SLU Partnerskap Alnarp beviljar medel för projekt två gånger per år, under våren och under hösten. Partnersföretag och -organisationer kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom de olika ämnesgrupperna. Totalt beviljades medel till forskningsprojekt på strax över 3,4 miljoner kronor. I summan ingår även beviljade medel från Wiklands fond. 
Följande projekt har beviljats medel: 

 

Ämnesgrupp Trädgård

Nyttodjurparker för multipla ekosystemtjänster vid äppelodlingar (1335) (Medel från Wiklands fond)
Sökande: Lotta Fabricius Kristiansen
Partners: Kiviks musteri AB, Fritidsodlingen Riksorganisation

Framtagning av lokalproducerad kretsloppsnäring (1346)
Sökande: Beatrix Alsanius
Partners: Alnarp Food Tech Ekonomisk förening

Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer - fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 1. (1342)
Sökande: Lena Ekelund Axelson
Partners: LRF Trädgård

 

Ämnesgrupp Växtodling

Kartläggning av somaklonal variation i potatis vid användandet av CRISPR-Cas9 (1333)
Sökande: Mariette Andersson
Partners: Lyckeby Starch AB

Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver? (1336)
Sökande: Åsa Lankinen
Partners: Lantmännen SW Seed

Odlingssystem för robotisering och automation av singulär ogräsbekämpning, med täta bestånd av radodlade grödor för maskinell skörd (1340)
Sökande: Lotta Nordmark
Partners: Arvalla AB

Skördeeffekter i sockerbetor 2021 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1345)
Sökande: Sven-Erik Svensson
Partners: The Absolut Company, Nordic Sugar AB

 

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror

Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion (1334)
Sökande: Carl-Otto Swartz
Partners: SLF

Kartläggning av nedbrytningsprocessen hos FiberCell-pappersmaterial (1341)
Sökande: Sammar Khalil
Partners: Björkemar Construction & Consulting BCC AB

 

Ämnesgrupp Skog

Stackmyror och generell hänsyn (1329)
Sökande: Emma Holmström
Partners:Sveaskog

Genetisk variation, klimatanpassning och skadebild hos ek i etableringsfasen (1332)
Sökande: Jörg Brunet
Partners: Skogforsk, Skogsstyrelsen region syd

Coachning av maskinlag ökar effektiviteten vid stubbehandling (1339)
Sökande: Jonas Rönnberg
Partners: Interagro Skog AB


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04

Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se